Chemia nieorganiczna/Wodorotlenki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Wodorotlenek sodu
Wodorotlenek wapnia

Wodorotlenki to substancje powstałe wskutek reakcji tlenku metalu z wodą. Wodne roztwory wodorotlenków nazywamy zasadami.

Ogólny wzór wodorotlenków[edytuj]

E(OH)x

 • E oznacza symbol metalu (tylko metale tworzą wodorotlenki!)
 • x to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku.

Do identyfikacji zasad w roztworze często używa się fenoloftaleiny – związku chemicznego, który w roztworach o odczynie neutralnym lub kwasowym jest bezbarwny, natomiast w środowisku zasadowym przybiera barwę malinową.

Nazewnictwo wodorotlenków[edytuj]

Nazwę tworzy się przez dodanie przed nazwą metalu określenia wodorotlenek.

 • NaOH – wodorotlenek sodu
 • Mg(OH)2 – wodorotlenek magnezu

Otrzymywanie wodorotlenków[edytuj]

 • Reakcja metalu aktywnego z wodą.
Fenoloftaleina wskazująca na odczyn zasadowy roztworu

K + H2O → KOH + H2

 • Reakcja tlenku metalu aktywnego z wodą.

Na2O + H2O → 2NaOH

 • Reakcja niektórych wodorków z wodą.

LiH + H2O → LiOH + H2

Zobojętnianie[edytuj]

Reakcja jonowa między kwasem i zasadą prowadząca do powstania roztworu obojętnego.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Główne właściwości chemiczne i fizyczne wodorotlenków[edytuj]

 • Substancja stała o budowie jonowej.
 • W roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony OH-.
 • W stanie stopionym przewodzą prąd elektryczny.
 • W reakcjach z kwasami tworzą sól i wodę.
 • W wodzie powodują zabarwienie papierka uniwersalnego na niebieski.
 • Pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza.
 • Wykazują tak zwaną śliskość roztworu.
 • Wodorotlenki to bez wyjątku ciała stałe, często zabarwione, o różnej rozpuszczalności w wodzie.

Charakter zasadowy[edytuj]

 • Charakter zasadowy wzrasta w okresie od niemetali do metali.

Wodorotlenek sodu[edytuj]

Na - O - H

Właściwości[edytuj]

 • ciało stałe
 • barwa biała
 • higroskopijny
 • właściwości żrące
 • bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, stężony roztwór nazywa się ługiem sodowym
 • niszczy szkło i porcelanę, dlatego przechowywany jest w naczyniach plastikowych
 • przy mieszaniu z wodą wydziela się ciepło

  Zastosowanie[edytuj]

 • produkcja barwników
 • produkcja sztucznego jedwabiu
 • przemysł papierniczy
 • produkcja gumy
 • odczynnik w laboratoriach

  Otrzymywanie[edytuj]

 • W reakcji sodu z wodą
 • W reakcji tlenku sodu z wodą

  Wodorotlenek potasu[edytuj]

  K - O - H 
  

  Właściwości[edytuj]

 • ciało stałe
 • bezbarwne
 • higroskopijny
 • właściwości żrące
 • bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, stężony roztwór nazywa się ługiem potasowym
 • przy mieszaniu z wodą wydziela się ciepło
 • pochłania CO2 z powietrza

  Otrzymywanie[edytuj]

 • W reakcji potasu z wodą:

 • W reakcji tlenku potasu z wodą:

 • W reakcji wodorku metalu z wodą:

  Wodorotlenek wapnia[edytuj]

     O - H
    /
  Ca
    \
     O - H
  

  Właściwości[edytuj]

  • ciało stałe
  • barwa biała
  • słabo rozpuszczalny w wodzie
  • jest substancja żrącą
  • roztwór Ca(OH)_2 w wodzie to woda wapienna lub mleko wapienne (mętne)
  • ma silne właściwości zasadowe.

  Otrzymywanie[edytuj]

  • W reakcji wapnia z wodą


  • W reakcji tlenku wapnia z wodą


  Zastosowanie[edytuj]

  • mleko wapienne – do malowania ścian, w sadownictwie, w cukiernictwie
  • w postaci wody wapiennej służy do wykrywania CO2 w powietrzu, od którego mętnieje, na skutek wytrącenia trudno rozpuszczalnego CaCO3.
  • z piaskiem i wodą daje zaprawę murarską
  • jako nawóz do gleb kwaśnych
  • do zmiękczania wody
  • oczyszcza sok buraczany
  • w garbarstwie
  • do przemysłu cukierniczego