Chemia organiczna/Alkany/Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1.Właściwości fizyczne zmieniają się wraz ze zmianą ilości atomów węgla, przechodzą od stanu gazowego, poprzez ciekły, aż do stanu stałego. Alkany nie są rozpuszczalne w wodzie.


2. Właściwości chemiczne są bardzo podobne dla każdego z alkanów:

a) są łatwopalne i spalają się na 3 sposoby:

CH4 + 02 -> CO2 + H20 - CAŁKOWICIE

CH4 + 02 -> CO + H2O - CZĘŚCIOWO

CH4 + 02 -> C + H2O - NIECAŁKOWICIE


b) ulegają reakcji podstawiania - substytucji (katalizator: światło):

CH4 + Cl2 -> HCl + CH3Cl

podstawiane mogą być: fluorowce i gazy

Co więcej bardzo ważny jest fakt, iż alkany posiadają hybrydyzacje sp3, kształt tetraedryczny, wyłącznie wiązania sigma

3. Jeśli chodzi o aktywność, alkany nie są bardzo aktywne, lecz zmienia się to wraz ze wzrostem rzędowości węgla: I II III rzędowe (rzędowość pokazuje ile węgiel ma połączeń z innymi atomami węgla)