Przejdź do zawartości

Chemia organiczna/Alkany/Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

1.Właściwości fizyczne zmieniają się wraz ze zmianą ilości atomów węgla, przechodzą od stanu gazowego, poprzez ciekły, aż do stanu stałego. Alkany nie są rozpuszczalne w wodzie.


2. Właściwości chemiczne są bardzo podobne dla każdego z alkanów:

a) są łatwopalne i spalają się na 3 sposoby:

CH4 + 02 -> CO2 + H20 - CAŁKOWICIE

CH4 + 02 -> CO + H2O - CZĘŚCIOWO

CH4 + 02 -> C + H2O - NIECAŁKOWICIE


b) ulegają reakcji podstawiania - substytucji (katalizator: światło):

CH4 + Cl2 -> HCl + CH3Cl

podstawiane mogą być: fluorowce i gazy

Co więcej bardzo ważny jest fakt, iż alkany posiadają hybrydyzacje sp3, kształt tetraedryczny, wyłącznie wiązania sigma

3. Jeśli chodzi o aktywność, alkany nie są bardzo aktywne, lecz zmienia się to wraz ze wzrostem rzędowości węgla: I II III rzędowe (rzędowość pokazuje ile węgiel ma połączeń z innymi atomami węgla)