CorelDRAW/Proste figury geometryczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Krótki wstęp[edytuj]

CorelDRAW umożliwia tworzenie wielu różnych figur geometrycznych, od kół i kwadratów przez spirale i różnego typu autokształty, po oszałamiające gwiazdy i zniekształcone figury.

Koło i elipsa[edytuj]

Owal możemy utworzyć za pomocą narzędzia Elipse tool. Jest ono zawsze dostępne na pasku narzędzi. Przedstawia się wizerunkiem elipsy. Klikamy na niego, aby wybrać narzędzie. Ten sam efekt osiągniemy przez kliknięcie klawisza F7. Już od razu na pasku właściwości widzimy trzy ikony: koło, wycinek i łuk. Zajmijmy się kołem. Jeśli ta funkcja nie jest zaznaczona, trzeba kliknąć na jej ikonę. Elipsę tworzymy przeciągając mysz z przytrzymanym lewym klawiszem. Jeśli chcemy otrzymać idealne koło, przytrzymujemy Ctrl w czasie tworzenia figury. Aby punkt, od którego zaczynamy rysowanie elipsy, był jego środkiem (domyślnie jest wierzchołkiem prostokąta opisanego na elipsie), przy rysowaniu trzymamy wciśnięty klawisz Shift.

Wycinek koła to trudniejsza sprawa. Mamy dwie możliwości: możemy kliknąć ikonę wycinka koła, aby ustawić domyślne rozchylenie, bądź w pola na prawo od tych trzech ikon wpisać kąty nachylenia promieni granicznych wycinka. Możemy je ustawić także po zastosowaniu tej pierwszej opcji, np. jeśli nie będzie nam odpowiadać.

Łuk tworzymy analogicznie do wycinka koła, jednak musimy zaznaczyć ikonę łuku. Rozwartość ustawiamy suwakami obok.

Prostokąty[edytuj]

Ikona prostokąta standardowo znajduje się nad ikoną elipsy i jest zawsze widoczna. Klikamy na nią lub na klawisz F6, by wybrać narzędzie Rectangle tool.

Klikamy i przeciągamy wskaźnik myszy, aby utworzyć prostokąt. Tworzymy go z przyciśniętym klawiszem Ctrl, aby powstał kwadrat. Tak jak w przypadku okręgu, klikamy Shift, aby rysowanie zacząć od środka.

Kiedy już mamy prostokąt, na pasku właściwości pojawią się 4 miejsca wpisywania. Wpisujemy tam liczby, aby określić zakrzywienie wierzchołków. Wpisanie 100 spowoduje zamianę okolic wierzchołka w ćwierć okręgu bądź elipsy. Możemy kliknąć ikonę kłódki z prawej strony, aby zachować proporcje wykrzywienia.

Wielokąty[edytuj]

Jeżeli narzędzie tworzenia wielokątów nie znajduje się aktualnie na pasku narzędzi, kliknij na strzałkę w prawym dolnym rogu ikony spirali bądź tabeli. W otwartym menu wybierz ikonę pięciokąta. Jego skrót klawiszowy to Y. Narzędzie to pozwala tworzyć jedynie wielokąty foremne bądź "rozciągnięte" wielokąty foremne. Po wybraniu narzędzia na pasku właściwości widzimy dwie ikony: wielokąta i gwiazdy, a także pole do wpisywania liczby z suwakiem z prawej strony. Pole służy do wpisania liczby wierzchołków.

Wielokąt rysuje się poprzez przeciągnięcie kursora z przyciśniętym lewym klawiszem myszy. Aby narysować wielokąt foremny, przytrzymaj klawisz Ctrl. Aby punkt, od którego zaczyna się przeciąganie myszy, był środkiem rysowanego wielokąta, przytrzymaj klawisz Shift.

Jeśli chcesz rysować gwiazdę, kliknij przycisk z rysunkiem gwiazdki (aby powrócić do rysowania wielokąta, kliknij przycisk z rysunkiem wielokąta). Wyświetli się suwak, którym możesz ustawiać, ile wierzchołków jest między wierzchołkami połączonymi krawędzią. Rysuje się ją w ten sam sposób, co wielokąt.

Oprócz gwiazdy utworzonej w ten sposób, możesz utworzyć również powstającą przez "wybrzuszenie" boków wielokąta w kierunku środka. Aby to zrobić, kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy na ikonie narzędzia. Wyświetli się okno ustawień narzędzia. Zaznacz opcję "Polygon as Star" (wielokąt jako gwiazda). Suwakiem na dole możesz ustawić załamanie boków. Wpisanie wartości 100 powoduje konstrukcję gwiazdy złożonej z odcinków. Następnie narysuj gwiazdę tak samo jak wielokąt.

Papier kratkowany[edytuj]

Ikona tego narzędzia również nie zawsze jest widoczna i czasami jest zastępowana przez ikonę wielokąta bądź spirali. Oprócz standardowego kliknięcia można je wybrać klawiszem D.

Po wybraniu go ukazują się dwa miejsca na liczby. Pierwsza oznacza ilość kolumn, a druga ilość wierszy papieru kratkowanego. Możemy do nich wpisać maksymalnie 99.

Po wybraniu tych parametrów rysujemy tabelę poprzez przeciągnięcie myszy. Klawisz Ctrl pozwala narysować tabelę o kształcie kwadratu, a jeżeli klikniemy klawisz Shift, punkt początkowy będzie środkiem tabeli.

Utworzony papier kratkowany nie jest pojedynczym obiektem, lecz grupą prostokątów. Możemy go więc rozgrupować(patrz wskaźnik) i edytować każdy prostokąt osobno.

Spirala[edytuj]

Narzędzie to jest czasem zakrywane przez wielokąt lub papier kratkowany. Skrót klawiszowy to A. Po wybraniu narzędzia pojawiają się 2 ikony i pole do wpisywania liczb.

Aby narysować spiralę Archimedesa (o stałym skoku) wybieramy pierwszy przycisk. W okienku z lewej wpisujemy ilość zwojów (co najwyżej 100). Spiralę rysujemy przez przeciągnięcie myszy. Jeżeli przytrzymamy klawisz Ctrl, spirala będzie miała kształt okręgu, a jeśli wciśniemy Shift, punkt, od którego zaczęliśmy przeciąganie, będzie środkiem spirali.

Druga ikona pozwala utworzyć spiralę logarytmiczną. Po kliknięciu uaktywnia się suwak z prawej, którym ustawiamy współczynnik rozszerzania spirali. Spiralę logarytmiczną rysuje się w ten sam sposób.

Wskaźnik[edytuj]

Kiedy umiemy tworzyć już obiekty, czas na ich edycję. Wybierzmy wskaźnik. Możemy teraz zaznaczyć dowolny obiekt. Aby zaznaczyć kilka obiektów naraz, zaznaczajmy je po kolei z przytrzymanym klawiszem SHIFT. By je zgrupować, tj. zamienić w pojedynczy obiekt, klikamy Ctrl+G bądź odpowiednią ikonę na pasku właściwości. Aby odwrócić grupowanie(rozgrupować) klikamy Ctrl+U bądź lewą ikonę która wyświetli się na pasku właściwości. Kliknięcie drugiej spowoduje rozgrupowanie tych elementów grupy, które same składają się z kilku obiektów. Aby wybrać obiekt z grupy, klikamy go z wciśniętym klawiszem Ctrl. Aby zaznaczyć wszystkie obiekty, klikamy na narzędzie 2 razy.

Można rozciągać zaznaczony obiekt przy pomocy kwadracików znajdujących się po bokach oraz przenosić po złapaniu kursorem za środek.

Po zaznaczeniu obiektu możemy również go obracać. Aby to zrobić, klikamy na obiekt drugi raz i korzystamy ze strzałek aby obracać lub pochylać obiekt, bądź używamy do tego odpowiedniego pola na pasku właściwości. Na prawo od tego pola znajdują się również ikony odbicia lustrzanego.

Na lewo od tego pola znajdziemy miejsce na wpisanie położenia środka obiektu (po lewej) lub wymiarów (po prawej). Kliknięcie na ikonę kłódki spowoduje zachowanie proporcji wymiarów obiektu.

W programie CorelDRAW można także dopasowywać do siebie obiekty. Aby móc tego dokonać, należy wybrać menu "View" (Widok) i polecenie "Snap to objects" (Dopasuj do obiektów). Od tej pory, kiedy będziemy przesuwać obiekty lub je tworzyć, będą przyczepiać się do pobliskich charakterystycznych punktów, np. środka okręgu, wierzchołka kwadratu itp. i nie tylk