Przejdź do zawartości

Cryptsetup/wolumeny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Tworzymy kontener:

touch protected
shred -n1 -s50M protected

Ustawiamy Loopback device:

losetup /dev/loop0 /sciezka/do/protected

jeśli będzie zajęty, używamy loopback o wyższej numeracji.

Teraz mapujemy kontener:

cryptsetup -y create mycrypt /dev/loop0

sprawdzamy czy się udało:

dmsetup ls

Powinno być napisane "mycrypt". Formatujemy kontener:

mke2fs -j /dev/mapper/mycrypt

W przykładzie został użyty system plików ext3. Oczywiście można zmienić go na inny. Montujemy partycję:

mount /dev/mapper/mycrypt /mount/point

Po przeniesieniu plików do kontenera, kończymy z nim pracę, odmontowując go i wyłączając mapowanie:

umount /mount/point
cryptsetup remove mycrypt
losetup -d /dev/loop0

Podczas kolejnego użytkowania i następnych pomijamy krok, który tworzy nam nasz 'kontener' oraz system plików