D/Przeładowywanie operatorów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< D

Wstęp[edytuj]

Przeładowywanie operatorów polega na zdefiniowaniu oczekiwanego zachowania dla zwykłych operatorów +, -, *, >> itd. Dzięki temu możemy napisać klasę obsługującą macierze (tablice dwuwymiarowe) z wygodnymi operacjami arytmetycznymi zarówno względem pojedynczych liczb (przeprowadzenie operacji na każdej komórce i podanej liczbie) jak i względem innych macierz, poprzez np. pomnożenie odpowiadających sobie komórek. Innym przykładem może być operator - do odwracania kąta w formacie stopnie-minuty-sekundy.

Operatory jednoargumentowe[edytuj]

Możemy przeładować łącznie 6 operatorów jednoargumentowych.

Operator Faktyczny zapis
-e e.opUnary!("-")()
+e e.opUnary!("+")()
~e e.opUnary!("~")()
*e e.opUnary!("*")()
++e e.opUnary!("++")()
--e e.opUnary!("--")()

Wspomniany we wstępie przykład z kątem (pomińmy fakt kątów ujemnych):

import std.stdio;
import std.format;

class coord
{
private:
  /* Kolejno stopnie, minuty i sekundy */
  int degrees;
  int minutes;
  int seconds;

public:
  this(int degrees, int minutes, int seconds)
  {
    this.degrees = degrees;
    this.minutes = minutes;
    this.seconds = seconds;
  }

  /* Próba wypisania danych */
  void toString(scope void delegate(const(char)[]) sink) const
  {
    writef("[%d, %d, %d]", degrees, minutes, seconds);
  }

  auto opUnary(string s)() if (s == "-")
  {
    return new coord(-degrees, -minutes, -seconds);
  }
}

void main()
{
  auto c = new coord(-20, 5, -12);

  writefln("%s", c);
  writefln("%s", -c);
}

Stdout:

[-20, 5, -12]
[20, -5, 12]

Jeśli nie rozumiesz fragmentu o wypisywaniu danych odsyłam tu.

Postinkrementacja i postdekrementacja[edytuj]

D nie pozwala na przeładowanie e-- i e++, więc w przypadku obiektów trzeba posługiwać się predekrementacją i preinkrementacją.

Operatory rzutowania[edytuj]

Operatorów rzutowania może być tyle na ile typów chcielibyśmy rzutować, więc w praktyce mamy do czynienia z tylko jednym sposobem:

Operator Faktyczny zapis
cast(typ) e e.opCast!(typ)()

Przykładem takiego rzutowania może być klasa sprawdzająca czy string wskazuje na prawdę, tj. 't' i 'T' (od true) to prawda, wszystko inne – fałsz.

import std.stdio;
import std.format;

/* Wspomniana klasa */
class isTrue
{
private:
  /* String na później */
  string str;

public:
  /* Konstruktor */
  this(string str)
  {
    this.str = str;
  }

  /* Operator rzutowania */
  bool opCast()
  {
    return (str == "y" || str == "Y");
  }
}

void main()
{
  /* Tablica obiektów klasy isTrue, sprawdzających *
   * „prawdziwość” przypisanych stringów      */
  isTrue[] arr;
  arr ~= new isTrue("y");
  arr ~= new isTrue("a");
  arr ~= new isTrue("tralala");
  arr ~= new isTrue("Y");
  arr ~= new isTrue("zupa");

  /* Iteracja po całej tablicy */
  foreach(isTrue a; arr)
    writefln("%s", cast(bool) a); //Wypisanie elementów po rzutowaniu na bool
}

Stdout:

true
false
false
true
false

Czyli wszystko się zgadza