Przejdź do zawartości

D/Przeciążanie funkcji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< D

Przeciążanie funkcji to funkcja języków programowania, która umożliwia definiowanie wielu funkcji o tej samej nazwie, ale różnych listach parametrów. Przeciążanie funkcji może być przydatne w wielu sytuacjach, gdy chcesz udostępnić różne wersje funkcji, które wykonują podobne zadania, ale działają na różnych typach lub liczbach argumentów.

Istnieje kilka powodów, dla których możesz chcieć przeciążyć funkcję:

Organizacja kodu: Przeciążanie umożliwia grupowanie powiązanych funkcji pod tą samą nazwą, co ułatwia organizację i zrozumienie kodu.

Czytelność: Przeciążenie może zwiększyć czytelność kodu, nadając funkcjom nazwy, które dokładniej opisują ich funkcjonalność. Na przykład możesz mieć funkcję dodawania, która przyjmuje dwie liczby całkowite, i inną funkcję dodawania, która przyjmuje dwie liczby podwójne.

Elastyczność: Przeciążanie umożliwia udostępnianie funkcji, które są bardziej elastyczne, uwzględniając różne typy i liczbę argumentów. Na przykład możesz udostępnić funkcję dodawania, która przyjmuje dwie liczby całkowite, ale także inną funkcję dodawania, która pobiera trzy liczby całkowite i dodaje je do siebie.

Aby przeciążyć funkcję w D, po prostu zdefiniuj wiele funkcji o tej samej nazwie, ale różnych listach parametrów. Kompilator D automatycznie wybierze właściwą funkcję do wywołania na podstawie liczby i typów argumentów przekazanych do funkcji.

Załóżmy na przykład, że chcesz zdefiniować funkcję dodawania, która może dodawać do siebie dwie liczby całkowite lub dwie liczby podwójne. Możesz zdefiniować dwie funkcje o tej samej nazwie, ale różnych typach parametrów:

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

double add(double a, double b) {
    return a + b;
}

Teraz możesz wywołać funkcję dodawania za pomocą dwóch liczb całkowitych lub dwóch liczb podwójnych, a poprawna wersja funkcji zostanie wywołana automatycznie:

int result1 = add(3, 4); // calls add(int, int)
double result2 = add(3.5, 4.2); // calls add(double, double)

Należy pamiętać, że podczas przeciążania funkcji należy upewnić się, że każda wersja funkcji wykonuje podobne zadanie i ma taką samą nazwę z jakiegoś powodu. Przeciążanie funkcji bardzo różnymi zachowaniami może prowadzić do zamieszania i utrudnić czytanie i konserwację kodu.