Przejdź do zawartości

D/TypeTuple

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< D

W D, TypeTuple jest konstrukcją czasu kompilacji, która reprezentuje zestaw typów jako krotkę. TypeTuple służy do manipulowania zestawami typów i szablonów ze zmienną liczbą argumentów.

Oto kilka sposobów pracy z TypeTuple w D:

Definiowanie TypeTuple: Aby zdefiniować TypeTuple, możesz użyć słowa kluczowego tuple, po którym następuje lista typów ujęta w nawiasy kwadratowe. Na przykład alias MyTuple = Tuple!(int, string, double); definiuje TypeTuple z trzema typami: int, string i double.

Dostęp do elementów: Możesz uzyskać dostęp do poszczególnych elementów TypeTuple za pomocą notacji nawiasów kwadratowych. Na przykład MyTuple[0] odnosiłoby się do typu int, MyTuple[1] odnosiłoby się do typu string i tak dalej.

Iteracja po elementach: Możesz iterować po elementach TypeTuple przy użyciu pętli czasu kompilacji. Na przykład poniższy kod iteruje elementy MyTuple i wyświetla ich nazwy:

import std.meta;

alias MyTuple = tuple!(int, string, double);
foreach (i, T; MyTuple) {
    pragma(msg, "Element ", i, " is of type ", T.stringof);
}

Manipulowanie TypeTuples: Możesz manipulować TypeTuples za pomocą różnych wbudowanych funkcji i szablonów w module std.meta. Na przykład możesz połączyć dwa TypeTuple za pomocą szablonu concat:

import std.meta;

alias Tuple1 = tuple!(int, string);
alias Tuple2 = tuple!(double, bool);
alias ConcatenatedTuple = AliasSeq!(Tuple1, Tuple2);

static assert(is(ConcatenatedTuple == tuple!(int, string, double, bool)));

W tym przykładzie ConcatenatedTuple jest zdefiniowany jako nowy TypeTuple, który zawiera wszystkie typy z Tuple1 i Tuple2.

Ogólnie rzecz biorąc, TypeTuple to potężna konstrukcja w języku D, która umożliwia manipulowanie zestawami typów i szablonów za pomocą zmiennej liczby argumentów. Używając TypeTuple w swoim kodzie, możesz tworzyć wysoce elastyczne i wielokrotnego użytku szablony i algorytmy, które działają z dowolną liczbą i kombinacją typów.