Debian - uniwersalna instalacja/Aktualizacje bezpieczeństwa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Społeczność developerska skupiona wokół Debiana traktuje jego bezpieczeństwo bardzo poważnie. Sprawdza wszystkie zgłaszane problemy i upewnia się, że zostały one naprawione w możliwie najkrótszym czasie. Wiele z nich jest współkoordynowanych z innymi dostawcami wolnego oprogramowania i publikowanych tego samego dnia, tak aby słabe punkty były publicznie znane. Debian ma zespół audytu bezpieczeństwa, który sprawdza programy, szukając nowych lub nienaprawionych luk bezpieczeństwa.

Najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa Debiana można uzyskiwać subskrybując listę

http://lists.debian.org/debian-security-announce/

Aby zainstalować najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa musimy dodać wpis do listy źródeł oprogramowania (tzw repozytoria), znajdujących się w pliku /etc/apt/sources.list, z których menadżer pakietów pobiera i instaluje programy.

Uruchamiamy Terminal z prawami roota Następnie będziemy musieli edytować plik sources.list w edytorze nano.

Jeśli nie mamy tego edytora to go musimy zainstalować.

 apt-get install nano

lub

 aptitude install nano

Następnie edytujemy plik sources.list wpisując w terminalu

 nano /etc/apt/sources.list

W nim dodajemy na końcu linię dla

Debiana Wheezy

 deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
 deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free


Debiana Jessie

 deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
 deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free


Zapisujemy plik sources.list wciskając lewy klawisz CTRL i literę o, a następnie wciskamy klawisz Enter.

Wychodzimy z edytora nano wciskając lewy klawisz CTRL i literę x.

Następnie aby pobrać i nałożyć dostępne aktualizacje bezpieczeństwa w terminalu wpisujemy

 apt-get update && apt-get upgrade