Debian - uniwersalna instalacja/Dselect

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Dokumentacja do programu dselect dla początkujących[edytuj]

Streszczenie[edytuj]

Ten dokument zawiera krótki podręcznik przeznaczony dla początkujących użytkowników programu dselect, konsolowego narzędzia do zarządzania pakietami Debiana. Jest on uzupełnieniem Podręcznika instalacji systemu Debian GNU/Linux 3.0 woody.

Wstęp[edytuj]

Proszę zauważyć, że nowsze wersje tego pliku są zawsze dostępne pod adresem http://www.debian.org/doc/manuals/dselect-beginner/.

Opis programu dselect zawarty w tym pliku przeznaczony jest dla użytkowników, którzy będą go używać po raz pierwszy. Jego zamiarem jest pomoc w poprawnej instalacji Debiana. Nie wyjaśnia on jednak wszystkiego, zatem w czasie pierwszego użycia programu należy korzystać z pomocy ekranowej.

Jeśli pragniesz uruchomić Debiana tak szybko, jak to tylko możliwe, to nie powinieneś używać programu dselect :-) Procedura instalująca Debiana pozwala Ci bowiem na uruchomienie programu tasksel, który umożliwia wybranie ogólnych zadań, które będziesz mógł potem wykonywać na swoim komputerze.

Program dselect jest używany do wybierania pakietów, które chcesz zainstalować na swoim komputerze (w chwili obecnej Debian 3.0 zawiera około 8710 pakietów). Zostanie on uruchomiony dla Ciebie w czasie instalacji Debiana. To bardzo potężne i złożone narzędzie może być użyte zarówno z dobrym jak i złym skutkiem; dlatego też przed jego użyciem zalecane jest zdobycie pewnej wiedzy o nim. Nieostrożne użycie programu dselect może bowiem nawet spowodować nieprawidłowe działanie Twojego systemu.

Program dselect poprowadzi Cię przez proces instalacji pakietu w następujący sposób:

 • Wybierz metodę dostępu do pakietów, której chcesz użyć.
 • Uaktualnij listę dostępnych pakietów (jeśli to możliwe).
 • Wybierz pakiety, które chcesz zainstalować w swoim systemie.
 • Zainstaluj wybrane pakiety i zastąp ich starsze wersje.
 • Skonfiguruj pakiety, które nie zostały jeszcze skonfigurowane.
 • Usuń niechciane oprogramowanie.

Zakończenie każdego kroku sukcesem pozwoli Ci przejść do kroku następnego. Przejdź wszystkie kroki w porządku opisanym powyżej bez omijania któregokolwiek z nich.

W dokumencie tym mówimy o uruchamianiu innej powłoki. Linux pozwala Ci używać w dowolnym momencie 6 konsol lub powłok. Możesz przełączać się pomiędzy nimi za pomocą kombinacji klawiszy od Left Alt-F1 do Left Alt-F6, po naciśnięciu której logujesz się na nowej konsoli i idziesz dalej. Proces instalacji używa pierwszej z dostępnych konsol, zwanej także tty1, zatem naciśnij Left Alt-F1 jeśli chcesz powrócić do tego procesu. Można także używać kombinacji Left Alt + strzałki w lewo lub prawo (przechodzisz do konsoli o numerze niższym lub wyższym).

Po uruchomieniu programu dselect[edytuj]

Gdy uruchomiony zostanie program dselect ukaże Ci się następujący ekran (od tłumacza: po spolonizowaniu systemu dselect będzie komunikować się z użytkownikiem po polsku):

  Debian Linux 'dselect' package handling frontend.
  
  0. [A]ccess Choose the access method to use. 
  1. [U]pdate Update list of available packages, if possible. 
  2  [S]elect Request which packages you want on your system.
  3. [I]nstall Install and upgrade wanted packages. 
  4. [C]onfig Configure any packages that are unconfigured. 
  5. [R]emove Remove unwanted software.
  6. [Q]uit  Quit dselect.

Spójrzmy na każdy z kroków.

Krok Access[edytuj]

Ekran pozwalający na wybór metody dostępu do pakietów wygląda następująco:

  dselect - list of access methods
   Abbrev.    Description
   cdrom     Install from a CD-ROM.
  * multi_cd    Install from a CD-ROM set.
   nfs      Install from an NFS server (not yet mounted).
   multi_nfs   Install from an NFS server (using the CD-ROM set) (not yet mounted).
   harddisk    Install from a hard disk partition (not yet mounted).
   mounted    Install from a filesystem which is already mounted.
   multi_mount  Install from a mounted partition with changing contents.
   floppy     Install from a pile of floppy disks.
   apt      APT Acquisition [file,http,ftp]

W tym miejscu mówimy programowi dselect, gdzie znajdują się nasze pakiety. Proszę nie zwracać uwagi na kolejność, w której zostały wymienione metody dostępu. Dla nas najważniejsze jest wybranie właściwej metody instalacji.

Być może lista, którą zobaczysz będzie inna: nie będzie na niej kilku metod lub będą na niej inne metody. Mogą być też one wymienione w innym porządku, nie martw się jednak tym. Na poniższej liście opiszemy różne metody.

apt[edytuj]

Metoda ta to jeden z najlepszych sposobów instalacji z lokalnego serwera lustrzanego zawierającego archiwum Debiana lub z sieci. Metoda używa systemu APT (zobacz stronę podręcznika apt(8)) do wykonania całkowitej analizy zależności między pakietami, więc najprawdopodobniej zainstaluje pakiety w optymalnej kolejności.

Konfiguracja tej metody jest prosta; możesz wybrać dowolną liczbę różnych lokalizacji, łącząc i dopasowując następujące adresy URL: file: (lokalne dyski lub dyski zamontowane w systemie NFS), http: lub ftp:. Dzięki programowi apt-cdrom możesz również jako lokalizacji używać napędów CD-ROM i DVD.

Więcej informacji na temat formatu pliku /etc/apt/sources.list znaleźć można na stronie podręcznika sources.list(5).

Jeśli masz serwer pośredniczący albo dla protokołu HTTP albo dla FTP (lub dla obydwu), upewnij się, że ustawiłeś zmienne środowiskowe, odpowiednio http_proxy lub ftp_proxy. Ustaw je z Twojej powłoki zanim uruchomisz program dselect, tj.:

  # export http_proxy=http://gateway:3128/
  # dselect

multi_cd[edytuj]

Dość duża i potężna, złożona metoda, która jest sugerowanym sposobem instalacji ostatniej wersji Debiana z zestawu wielu płyt CD z binariami. Każda z tych płyt powinna zawierać informacje o pakietach umieszczonych na niej oraz na wszystkich pozostałych płytach (w pliku Packages.cd). Kiedy pierwszy raz wybierasz tej metody, upewnij się, że CD-ROM, którego używasz nie jest zamontowany. Włóż do napędu ostatnią płytę CD zestawu z binariami (płyty ze źródłami nie są nam potrzebne) i odpowiedz na zadane Ci pytania:

 • Położenie napędu CD-ROM
 • Potwierdzenie, że używasz zestawu wielu płyt CD
 • Położenie dystrybucji Debiana na dysku/dyskach
 • [ Być może ] położenie pliku(ów) Packages

Gdy już uaktualniłeś listę dostępnych pakietów i wybrałeś pakiety do instalacji, będziesz musiał wykonać krok Install dla każdej płyty CD. Niestety z powodu ograniczeń programu dselect nie będzie Cię on automatycznie zachęcał do zrobienia tego dla każdego dysku; sposób pracy ze wszystkimi dyskami jest następujący:

 • Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.
 • Z głównego menu programu dselect wybierz krok Install.
 • Poczekaj, aż program dpkg zakończy instalację z tej płyty CD (może on potwierdzić, że instalacja zakończyła się pomyślnie lub wyświetlić komunikaty o błędach w czasie instalacji. Na razie nie przejmuj się tym).
 • Naciśnij klawisz [ Enter ], aby powrócić do głównego menu programu dselect.
 • Powtórz powyższe czynności dla pozostałych płyt CD z zestawu...

Być może konieczne będzie uruchomienie kroku instalacji więcej niż raz, aby zapewnić właściwą kolejność instalacji pakietu - niektóre pakiety zainstalowane wcześniej mogą potrzebować później zainstalowanych pakietów zanim zostaną właściwie skonfigurowane.

Zaleca się uruchomienie kroku Configure, pomoże to ustalić pakiety, którym przytrafiło się być w takim stanie.

multi_nfs, multi_mount[edytuj]

Metody te są bardzo podobne do metody multi-cd opisanej powyżej. Są one jej udoskonaloną wersją na wypadek kopiowania ze zmieniających się mediów, np. jeśli instalujesz zestaw wielu płyt CD eksportowanych poprzez system NFS z napędu CD-ROM na innej maszynie.

floppy[edytuj]

Metoda przeznaczona dla ludzi bez napędu CD-ROM lub dostępu do sieci. Nie jest opłacalnym sposobem instalacji jeśli używasz tradycyjnych dyskietek, ale może całkiem dobrze pracować z napędami LS/120 lub Zip. Podaj położenie napędu i następnie wkładaj dyskietki. Pierwsza z nich powinna zawierać plik Packages. Metoda jest wolna i może być zawodna z powodu problemów z nośnikiem.

nfs[edytuj]

METODA ODRADZANA -- zamiast niej użyj metody apt lub multi_nfs. Spróbuj jej użyć tylko wówczas, gdy wszystkie pozostałe zawiodą.

Ta metoda instalacji jest prosta i ma małe wymagania: podaj adres serwera NFS, położenie dystrybucji Debiana na serwerze i (być może) pliku(ów) Packages. Następnie program dselect zainstaluje po kolei różne części z serwera. Metoda jest wolna, ale prosta: nie używa właściwej kolejności, więc będziesz musiał wielokrotnie uruchamiać kroki Install i/lub Configure. Oczywiście metoda jest odpowiednia jedynie dla instalacji z wykorzystaniem systemu NFS.

harddisk[edytuj]

METODA ODRADZANA -- zamiast niej użyj metody apt lub multi_mount. Spróbuj jej użyć tylko wówczas, gdy wszystkie pozostałe zawiodą.

Podaj nazwę urządzenia blokowego z używaną partycją twardego dysku i -- jak zwykle -- położenie plików Debiana na tej partycji. Metoda jest wolna, ale prosta: nie używa właściwej kolejności, więc będziesz musiał wielokrotnie uruchamiać kroki Install i/lub Configure. Nie zaleca się jej używania odkąd metoda apt, używająca właściwej kolejności pakietów, zawiera jej funkcjonalność.

mounted[edytuj]

METODA ODRADZANA -- zamiast niej użyj metody apt lub multi_mount. Spróbuj jej użyć tylko wówczas, gdy wszystkie pozostałe zawiodą.

Po prostu podaj położenie plików Debiana w Twoim systemie. Być może jest to najprostsza ze wszystkich metod, ale wolna: nie używa właściwej kolejności, więc będziesz musiał wielokrotnie uruchamiać kroki Install i/lub Configure.

cdrom[edytuj]

METODA ODRADZANA -- zamiast niej użyj metody multi_cd. Metoda ta po prostu nie pracuje z zestawem wielu płyt CD, takimi jak ten, które zawiera Debiana 3.0

Ta prosta metoda przeznaczona jest dla instalacji z pojedynczej płyty CD. Zapyta Cię ona o położenie Twojego napędu CD-ROM, położenie dystrybucji Debiana na płycie CD i następnie (jeśli to konieczne) o położenie pliku/plików Packages na niej. Metoda jest bardzo wolna i nie używa właściwej kolejności, więc będziesz musiał wielokrotnie uruchamiać kroki Install i/lub Configure. Nie zaleca się jej używania, ponieważ zakłada ona, że dystrybucja jest na jednej płycie CD. Zamiast niej użyj metody multi_cd.

Jeśli w czasie uruchomienia miałeś jakieś problemy -- być może Linux nie widzi Twojego napędu CD-ROM, Twój system NFS nie pracuje albo zapomniałeś, na której partycji są pakiety -- tutaj masz parę opcji:

 • Uruchom inną powłokę. Rozwiąż problem i wtedy powróć do właściwej powłoki.
 • Wyjdź z programu dselect i uruchom go później jeszcze raz. Możesz nawet być zmuszonym wyłączyć komputer, aby rozwiązać niektóre problemy. To jest zupełnie normalne, ale wtedy musisz ponownie uruchomić program dselect jako administrator systemu. Nie stanie się to automatycznie, tylko przy pierwszym uruchomieniu systemu jest on uruchamiany automatycznie.

Po wybraniu przez Ciebie metody dostępu program 'dselect' pozwoli Ci na dokładne wskazanie położenia pakietów. Jeśli nie dostałeś tego prawa za pierwszym razem naciśnij Control-C i powróć do kroku Access.

Jeśli jesteś już w tym miejscu, możesz wrócić do menu głównego programu.

Krok Update[edytuj]

W tym kroku program dselect odczyta pliki Packages lub Packages.gz z serwera lustrzanego i stworzy w Twoim systemie bazę danych o wszystkich dostępnych pakietach. Pobieranie i przetwarzanie tych plików może potrwać jakiś czas.

Krok Select[edytuj]

W tym kroku wszystko się rozgrywa. Celem tego etapu jest po prostu wybranie tych pakietów, które chcesz zainstalować.

Naciśnij Enter. Jeśli masz wolną maszynę miej świadomość, że ekran zostanie wyczyszczony i może pozostawać pusty przez 15 sekund, więc nie uderzaj w klawiaturę w tym czasie.

Pierwsza rzeczą, która pojawia się na ekranie jest strona nr 1 pliku Pomocy. W dowolnym miejscu kroku Select możesz uzyskać dostęp do tej pomocy przez naciśnięcie ?. Możesz także poruszać się po jej stronach naciskając klawisz . (całkowite zatrzymanie).

Przygotuj sobie, proszę, z godzinę wolnego czasu po to, aby nauczyć się sposobu w jaki robi się to właściwie. Kiedy za pierwszym razem dojdziesz do kroku Select NIE wybieraj wszystkiego naraz -- po prostu naciśnij Enter i zobacz jakie wystąpiły problemy z zależnościami. Spróbuj je rozwiązać. Jeśli znajdujesz się z powrotem w głównym menu programu uruchom jeszcze raz Krok Select, Rozdział 2.3.

Zanim przejdziesz do kolejnych czynności zapamiętaj poniższe uwagi:

 • Wyjście z kroku Select po wybraniu wszystkich pakietów, które chcesz zainstalować następuje przez naciśnięcie Enter. Jeśli wybrane pakiety nie spowodowały żadnych problemów, powrócisz wtedy do głównego menu programu. W przeciwnym przypadku zostaniesz poproszony o rozwiązanie tych problemów. Gdy już sobie z nimi poradzisz, naciśnij Enter, aby zakończyć ten krok.
 • Wszelkie problemy na tym etapie są rzeczą zupełnie normalną i nawet spodziewaną. Jeśli wybrałeś pakiet A, który do swojego działania wymaga pakietu B, program dselect ostrzeże Cię o tym i najprawdopodobniej zaproponuje rozwiązanie. Jeśli pakiet A powoduje konflikt z pakietem B (tj. jeśli się wzajemnie wykluczają), to zostaniesz poproszony o wybranie tylko jednego z nich.

Spójrz na dwie górne linie ekranu Select.

  dselect - main package listing (avail., priority)     mark:+/=/- verbose:v help:?
  EIOM Pri Section Package   Inst.ver  Avail.ver  Description

Ten nagłówek przypomina nam znaczenie niektórych specjalnych klawiszy:

 • + Wybierz pakiet do instalacji.
 • = Umieść pakiet w poczekalni -- użyteczne dla uszkodzonego pakietu. Możesz ponownie zainstalować starszą wersję i umieścić ją na w poczekalni dopóki będziesz czekał na pojawienie się nowej wersji (takie sytuacje bardzo rzadko mają miejsce w przypadku stabilego wydania Debiana).
 • - Usuń pakiet.
 • _ Wyczyść pakiet: usuń pakiet razem z jego plikami konfiguracyjnymi.
 • i,I Włącz/wyłącz wyświetlanie dodatkowych informacji (w dolnej części ekranu).
 • o,O Zmień metodę sortowania (w górnej części ekranu).
 • v,V Przełącznik zwięzłego/szczegółowego opisu. Użyj tego klawisza, aby wyświetlić znaczenia drugiej linii EIOM. Poniżej podałem Ci streszczenie tego opisu:
  Flaga  Znaczenie       Możliwe wartości 
  E    Błąd         Spacja, R, I
  I    Stan zainstalowania  Spacja, *, -, U, C, I 
  O    Stary znacznik    *, -, =, _, n
  M    Znacznik       *, -, =, _, n

(Zauważ, że klawisze oznaczające małe i wielkie litery mają zupełnie inne działanie)

Zamiast wypisywania wszystkiego tutaj, odsyłam Cię raczej do Pomocy programu, gdzie wszystko jest zawarte. Poniżej zamieszam jednak jeden przykład.

Wchodzisz do programu dselect i znajdujesz linię jak ta:

  EIOM Pri Section Package  Description 
   ** Opt misc   loadlin  a loader (running under DOS) for LINUX kernel

Mówi ona, że pakiet loadlin został przez Ciebie wybrany, gdy ostatni raz uruchomiłeś program dselect i że wciąż jest wybrany, ale nie został jeszcze zainstalowany. Dlaczego nie doszło do instalacji? Odpowiedź jest następująca: pakiet loadlin nie jest fizycznie dostępny. Po prostu brak go na Twoim serwerze lustrzanym.

Informacje o prawidłowo zainstalowanych pakietach program dselect pobiera z plików Packages (pobierane w kroku Update). Pliki te są generowane z samych pakietów.

Ponieważ nic na tym świecie nie jest doskonałe, niekiedy może się zdarzyć, że zależności wbudowane w pakiet są niepoprawne i program dselect po prostu nie radzi sobie w takich wypadkach. Wyjściem z takiej sytuacji jest użycie komend Q i X.

 • Q Unieważnienie. Komenda zmusza program dselect do zignorowania zależności wbudowanych w pakiet i wykonania poleceń użytkownika. Wyniki takiego działania będą oczywiście Twoim zmartwieniem.
 • X Użyj komendy X, gdy zupełnie się pogubisz. Polecenie przywraca stan wejściowy i powoduje wyjście.

Klawiszami, które pomogą Ci się nie zgubić (!) są R, U i D.

 • R Anuluje wszystkie wybrane pakiety na tym poziomie. Nie wpływa jednak na wybór pakietów na poprzednim poziomie.
 • U Jeśli program dselect zaproponował Ci zmiany, a Ty dokonałeś dalszych zmian, polecenie U przywróci propozycje programu dselect.
 • D Usuwa pakiety wybrane przez program dselect, pozostawiając tylko wybrane przez Ciebie.

A oto przykład. Dany jest pakiet xmms (wybrany z powodu dużej ilości zależności), który zależy od następujących pakietów:

 • libc6
 • libglib1.2
 • libgtk1.2
 • xlibs

Powinny także być zainstalowane poniższe pakiety, jednakże nie są one niezbędne:

 • libaudiofile0
 • libesd0
 • libgl1
 • libmikmod2
 • libogg0
 • libvorbis0
 • libxml1
 • zlib1g

Więc kiedy wybieram pakiet xmms, to otrzymuję na ekranie:

  dselect - recursive package listing         mark:+/=/- verbose:v help:?
  
  
  
  EIOM Pri Section Package   Description
   _* Opt sound  xmms     Versatile X audio player that looks like Winamp
   _* Opt libs   libglib1.2  The GLib library of C routines
   _* Opt libs   libgtk1.2  The GIMP Toolkit set of widgets for X
   _* Opt libs   libmikmod2  A portable sound library
   _* Opt libs   libogg0   Ogg Bitstream Library
   _* Opt libs   libvorbis0  The OGG Vorbis lossy audio compression codec.

(Na liście tej mogą występować inne pakiety, w zależności od tego, co już jest zainstalowane w Twoim systemie). Zauważysz, że wszystkie wymagane pakiety zostały wybrane przeze mnie razem z pakietami zalecanymi.

Naciśnięcie klawisza R spowoduje powrót do początkowego punktu.

  dselect - recursive package listing         mark:+/=/- verbose:v help:?
  
  
  
  EIOM Pri Section Package   Description
   __ Opt sound  xmms     Versatile X audio player that looks like Winamp
   __ Opt libs   libglib1.2  The GLib library of C routines
   __ Opt libs   libgtk1.2  The GIMP Toolkit set of widgets for X
   __ Opt libs   libmikmod2  A portable sound library
   __ Opt libs   libogg0   Ogg Bitstream Library
   __ Opt libs   libvorbis0  The OGG Vorbis lossy audio compression codec.

Jeśli zdecydowałeś teraz, że nie chcesz pakietu xmms po prostu naciśnij Enter.

Naciśnięcie klawisza D spowoduje powrót do wyboru, którego dokonałem za pierwszym razem:

  dselect - recursive package listing         mark:+/=/- verbose:v help:?
  
  
  
  EIOM Pri Section Package   Description
   _* Opt sound  xmms     Versatile X audio player that looks like Winamp
   __ Opt libs   libglib1.2  The GLib library of C routines
   __ Opt libs   libgtk1.2  The GIMP Toolkit set of widgets for X
   __ Opt libs   libmikmod2  A portable sound library
   __ Opt libs   libogg0   Ogg Bitstream Library
   __ Opt libs   libvorbis0  The OGG Vorbis lossy audio compression codec.

Naciśnięcie klawisza U przywróci pakiety wybrane przez program dselect:

  dselect - recursive package listing         mark:+/=/- verbose:v help:?
  
  
  
  EIOM Pri Section Package   Description
   _* Opt sound  xmms     Versatile X audio player that looks like Winamp
   _* Opt libs   libglib1.2  The GLib library of C routines
   _* Opt libs   libgtk1.2  The GIMP Toolkit set of widgets for X
   _* Opt libs   libmikmod2  A portable sound library
   _* Opt libs   libogg0   Ogg Bitstream Library
   _* Opt libs   libvorbis0  The OGG Vorbis lossy audio compression codec.

Sugeruję teraz pracę z domyślnymi wartościami -- później będziesz miał mnóstwo okazji na dodanie czegoś.

Jakkolwiek zdecydowałeś, naciśnij Enter, aby zaakceptować swój wybór i powrócić do głównego menu programu. Jeśli spowoduje to nierozwiązywalne problemy, pokaże się inny ekran służący do rozwiązywania problemów.

Zatem klawisze R, U i D są bardzo użyteczne w sytuacjach "co jeśli". Możesz z nimi poeksperymentować, a następnie przywrócić poprzedni stan i zacząć od początku. Nie traktuj ich tak, jakby były w szklanej skrzynce z napisem "Rozbić w razie niebezpieczeństwa".

Po dokonaniu przez Ciebie wyboru w kroku Select, naciśnij klawisz I. Ukaże Ci się wtedy wielkie okno, naciśnięcie klawisza t przeniesie Cię na jego początek, a za pomocą klawisza Page-Down szybko przejrzysz ustawienia. W ten sposób możesz sprawdzić wyniki Twojej pracy i wykryć rażące błędy. Niektórzy ludzie przez pomyłkę odwołują wybór całych grup pakietów i nie zauważają błędu, aż jest już za późno. Program dselect jest naprawdę bardzo potężnym narzędziem, więc nie używaj go w niewłaściwy sposób.

Teraz powinieneś mieć do czynienia z taką sytuacją:

  package category   status
  
  required       all selected
  important      all selected
  standard       mostly selected
  optional       mostly deselected
  extra        mostly deselected

Zadowolony? Naciśnij Enter, aby wyjść z kroku Select. Możesz wrócić do niego, gdy tylko zechcesz.

Krok Install[edytuj]

Program dselect sprawdza cały zestaw 8710 pakietów i instaluje te, które zostały wybrane. Spodziewaj się, że w trakcie zostaniesz poproszony o dokonanie decyzji.

Na szybkich maszynach ekran będzie się przewijał dość szybko. Możesz zatrzymać/włączyć przewijanie za pomocą klawiszy Control-s/Control-q (albo klawiszem ScrollLock), a na końcu otrzymasz listę nie zainstalowanych pakietów. Jeśli chciałbyś zapisać wszystko co się będzie działo możesz użyć typowych poleceń systemu Unix takich jak tee(1) lub script(1).

Może się zdarzyć, że jakiś pakiet nie zostanie zainstalowany, ponieważ zależy od innego pakietu, który także wybrano do instalacji, ale nie został jeszcze zainstalowany. Rozwiązaniem jest w takich wypadkach ponowne uruchomienie kroku Install. Odnotowano przypadki, w których należało wykonać to 4 razy, aż wszystko wróciło na swoje miejsce. Takie sytuacje urozmaicą przyswajanie sobie przez Ciebie metody. Gdy używasz metody apt, to prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał uruchamiać kroku Install ponownie.

Krok Configure[edytuj]

Większość pakietów została skonfigurowana w kroku nr 3, ale te wszystkie, które zostały pozostawione w stanie zawieszenia mogą być skonfigurowane w tym miejscu.

Krok Remove[edytuj]

Usuwa pakiety, które zostały zainstalowane, ale nie są już potrzebne.

Krok Quit[edytuj]

Wychodzi z programu dselect.

Proponuje uruchomienie /etc/cron.daily/find w tym miejscu, gdy masz dużo nowych plików w Twoim systemie. Wtedy możesz użyć polecenia locate, aby otrzymać położenie każdego z danych plików.

Kilka wskazówek na zakończenie[edytuj]

Możesz podglądnąć rozmiar pakietu przez dwukrotne naciśnięcie klawisza i poszukanie pozycji Size. Jest to rozmiar spakowanego pakietu, więc rozpakowane pliki będą o wiele większe (zobacz wyrażoną w KB pozycję Installed-Size, aby poznać dokładny rozmiar pakietu).

Instalacja nowego systemu Debian jest złożoną czynnością, ale program dselect pomoże Ci ją wykonać, pod warunkiem, że poświęciłeś trochę czasu na naukę posługiwania się nim. Przeczytaj pomoc ekranową, poeksperymentuj z klawiszami i, I, o, i O. Użyj też klawisza R. I to już wszystko, Od Ciebie zależy czy będziesz używał skutecznie programu dselect.

Słowniczek[edytuj]

Następujące terminy będą przydatne dla Ciebie w tym dokumencie i w ogóle, w czasie mówienia o Debianie.

Pakiet

Pliki z pakietami Debiana mają rozszerzenie .deb. Każdy pakiet ma swoją nazwę i wersję. Wersja zawiera, oddzielony od siebie za pomocą znaku myślnika ('-'), numer wersji źródła i numer wersji pakietu.
Poniżej zamieszczono kilka przykładów nazw pakietów:
 • efax_08a-1.deb
 • lrzsz_0.12b-1.deb
 • mgetty_0.99.2-6.deb
 • minicom_1.75-1.deb
 • term_2.3.5-5.deb
 • uucp_1.06.1-2.deb
 • uutraf_1.1-1.deb
 • xringd_1.10-2.deb
 • xtel_3.1-2.deb

dpkg

Programem, który służy do obsługi pakietów jest dpkg. Program dselect jest tylko nakładką na niego. Doświadczeni użytkownicy często używają programu dpkg do instalowania i usuwania pakietów, bo tak jest szybciej.

skrypty pakietu, skrypty opiekuna pakietu

Są to programy (zwykle skrypty powłoki), które dpkg uruchamia przed lub po instalacji każdego pakietu. Zwykle użytkownik nic nie wie o ich uruchomieniu, ale niektóre z nich wyświetlają ostrzeżenia lub zadają mu pytania.


Dokumentacja do programu dselect dla Początkujących

Stéphane Bortzmeyer i inni debian-doc@lists.debian.org

polskie tłumaczenie: Paweł Tęcza ptecza@debianusers.pl