Debian - uniwersalna instalacja/HDD

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wymagania[edytuj]

Aby można było zainstalować Debiana z innej dystrybucji, musi ona posiadać dostępne polecenie chroot i kopię instalacyjnego tarballa Debiana lub pliku ISO, z którego zamierza się instalować. Połączenie z siecią jest konieczne jeśli chcemy zainstalować coś co nie jest zawarte w tarballu (tarball to plik z rozszerzeniem .tgz lub .tar.gz). Autor tego tekstu użył do zainstalowania Debiana systemu RedHat Linux 7.3, ale nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. Pora zacząć!

Przegląd[edytuj]

Po pierwsze musimy utworzyć partycję dla Debiana poprzez zmianę rozmiaru którejś z już istniejących, potem ją podmontować, rozpakować tarball, wchrootować się w nowo utworzone środowisko i rozpocząć budowę systemu. Po zakończeniu procesu bootstrapu musimy wykonać kilka zmian w konfiguracji, a następnie ponownie uruchomić komputer, w celu przetestowania nowej konfiguracji.

Jak zwolnić miejsce dla Debiana?[edytuj]

Partycja główna to system plików podmontowany w /. Można to szybko sprawdzić za pomocą polecenia mount. Aby sprawdzić ile miejsca mamy do dyspozycji wykorzystamy polecenie df. Warto zauważyć, że nie jest konieczne zmienianie rozmiaru partycji głównej. Można zmienić rozmiar każdej innej, na której zechce działać program do zmiany rozmiaru, co omówimy trochę później.
Informacja o systemie plików:

# mount
/dev/hdb2 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nodev,nosuid,noexec)
# df -h 
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdb2      4.0G 1.9G 2.4G 82% /
none         38M  0  38M  0% /dev/shm

ak widać zamontowana w / partycja /dev/hdb2 posiada 2.4 GB wolnego miejsca. Dobrym pomysłem jest tu wycięcie z niej 400 MB bloku i pozostawienie 2 GB miejsca na Debiana, co powinno spokojnie wystarczyć do instalacji systemu. Części użytkowników wystarczy nawet 1 GB.

Budowanie parted, programu do zmiany rozmiaru partycji

Parted to program będący częścią projektu GNU. Można go pobrać ze strony http://www.gnu.org/software/parted/.

Na stronie parted należy poszukać używanego systemu plików i sprawdzić czy program go obsługuje. Jeśli nie to pech, trzeba będzie zniszczyć jakąś istniejącą partycję, aby zainstalować Debiana. Aby tego dokonać należy pobrać i skompilować odpowiednie oprogramowanie, a następnie nagrać je na dyskietkę, uruchomić z niej parted i zmienić rozmiar odpowiednich partycji. Jeśli możliwe jest odmontowanie tej partycji spod Linuksa to można spokojnie zmienić jej rozmiar bez restartu. Oto jak ja tego dokonałem:

Zaczynamy od pobrania dystrybucji mininux (opartej na jądrze 2.4 darmowej dystrybucji Linux mieszczącej się na dyskietce) ze strony http://mininux.free.fr/uk/ oraz utworzenia dyskietki startowej tak jak opisano to w dokumentacji tego projektu. Następnie wkładamy dyskietkę do stacji i uruchamiamy komputer.

Tworzenie dyskietki startowej

# mkfs.minix /dev/fd0
480 inodes
1440 blocks
Firstdatazone=19 (19)
Zonesize=1024
Maxsize=268966912

Teraz pora zbudować parted. Jeśli nie został jeszcze pobrany i rozpakowany, to należy to zrobić właśnie teraz. Potem przechodzimy (cd do katalogu, w którym znajdują się źródła i uruchamiamy poniższe polecenia, które spowodują zbudowanie programu i nagranie go na dyskietkę.

Budowanie dyskietki

# mkdir /floppy; mount -t minix /dev/fd0 /floppy &&
export CFLAGS="-O3 -pipe -fomit-frame-pointer -static" && ./configure
&& make && cp parted/parted /floppy && umount /floppy

Gratulacje, przygotowania skończone. Można ponownie uruchomić komputer i przystąpić do dzielenia partycji, oczywiście po zapoznaniu się z dokumentacją parted na stronie GNU. Zmiana rozmiaru na największych partycjach zajmie około 30 minut, należy zatem uzbroić się w cierpliwość. Należy zacząć od uruchomienia komputera z dyskietki mininux, potem, po zalogowaniu się zamienić dyskietkę na tę z nagranym parted i ją podmontować. Następnie uruchamiamy parted i zmieniamy rozmiar odpowiedniej partycji. Kiedy ten długi proces się zakończy będziemy gotowi do zainstalowania Debiana.

Polecenia do uruchomienia spd mininux

# mount /dev/fd0 /floppy 
# cd /floppy; ./parted [drive you wish to operate on]
(parted) print 
Disk geometry for /dev/hdb: 0.000-9787.148 megabytes
Disk label type: msdos
Minor  Start    End   Type   Filesystem Flags
1     0.031  2953.125 primary  ntfs
3    2953.125  3133.265 primary  linux-swap
2    3133.266  5633.085 primary  ext3
4    5633.086  9787.148 extended
5    5633.117  6633.210 logical
6    6633.242  9787.148 logical  ext3
(parted) help resize 
 resize MINOR START END    resize filesystem on partition MINOR

    MINOR is the partition number used by Linux. On msdos disk labels, the
    primary partitions number from 1-4, and logical partitions are 5
    onwards.
    START and END are in megabytes
(parted) resize 2 3133.266 4000.000 
Po zmianie rozmiaru partycji należy ponownie uruchomić starą dystrybucję. Później można kontynuować instalację z opisu w Podręczniku Debiana. Po wchrootowaniu się do nowo budowanego systemu należy użyć następujących komend w celu odświeżenia środowiska:

Odświeżanie środowiska

# env -i HOME=$HOME TERM=$TERM chroot /mnt/Debiana /bin/bash
# /usr/sbin/env-update
# source /etc/profile

To wszystko, powodzenia!

[[Image::Cc-sa white.svg|40px]]
Ten artykuł udostępniony na licencji Creative Commons.

Dokładniej, jest on udostępniony na licencji CC Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach , potocznie znanej jako "cc-by-sa-2.5". Tekst oryginalny można znaleźć tutaj