Delphi/Canvas, czyli rysowanie - rozwiązanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rozwiązanie zadania[edytuj]

Poniżej znajduje się metoda obsługująca zdarzenie OnPaint formularza, rysująca biały prostokąt z niebieskim obramowaniem o szerokości dwóch pikseli.

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
var
prostokat: TRect;
begin
prostokat:=Rect(20,20,80,40); // współrzędne prostokąta
// pędzel
Canvas.Brush.Color:=clWhite; // clWhite to stała odpowiadająca za kolor biały
// pióro
Canvas.Pen.Width:=2;
Canvas.Pen.Color:=clBlue; // clBlue jest stałą odpowiadajcą za kolor niebieski
Canvas.Rectangle(prostokat); // prostokąt
end;

Spróbuj też porównać w ostatniej linijce efekty działania metod FillRect oraz FrameRect.

(powrót do kursu)