Przejdź do zawartości

Delphi/Dyrektywy kompilatora

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Dyrektywy kompilatora to specjalny rodzaj komentarzy, które kontrolują kompilator i jego zachowanie. Poniżej są niektóre dyrektywy kompilatora oraz ich wyjaśnienie.

Dyrektywa Opis Przykład
$APPTYPE Określa typ aplikacji (GUI lub konsolowa). {$APPTYPE CONSOLE} {$APPTYPE GUI}
$DEFINE Dyrektywa służy do deklarowania symbolu w aplikacji. {$DEFINE DEBUG}
$ELSE Dyrektywa kompilatora używana w procesie kompilacji warunkowej, w połączeniu z $IFDEF. {$ELSE DEBUG}
$ENDIF Zakończenie sekcji warunkowej. {$ENDIF}
$H Określa, czy traktować typ String jako długi łańcuch czy łancuch o ograniczonej długości (ShortString). {$H+} {$H-}
$HINTS Określa, czy kompilator ma pokazywać wskazówki. {$HINTS OFF} {$HINTS ON}
$I Umożliwia włączenie do projektu dodatkowego pliku. {$I 'My cool file'}
$I Umożliwia włączenie lub wyłączenie sprawdzania rezultatów operacji wejścia/wyjścia (I/O). {$I+} {$I-}
$INCLUDE Umożliwia włączenie do projektu dodatkowego pliku. {$INCLUDE 'My cool file'}
$IOCHECKS Umożliwia włączenie lub wyłączenie sprawdzania rezultatów operacji wejścia/wyjścia (I/O). {$IOCHECKS ON} {$IOCHECKS OFF}
$LONGSTRINGS Określa, czy traktować typ String jako długi łańcuch, czy łańcuch o ograniczonej długości (ShortString). {$LONGSTRINGS ON} {$LONGSTRINGS OFF}
$O Określa, czy kod będzie optymalizowany w trakcie kompilacji. {$O+} {$O-}
$OPTIMIZATION Określa, czy kod będzie optymalizowany w trakcie kompilacji. {$OPTIMIZATION ON} {$OPTIMIZATION OFF}
$R Określa, czy sprawdzany będzie zakres tablic w trakcie przypisywania wartości. {$R+} {$R-}
$R Umożliwia włączenie pliku zasobu. {$R 'My resources'}
$RANGECHECKS Określa, czy sprawdzany będzie zakres tablic w trakcie przypisywania wartości. {$RANGECHECKS+} {$RANGECHECKS-}
$RESOURCE Umożliwia włączenie pliku zasobu. {$RESOURCE 'My resources'}
$UNDEF Usunięcie wcześniej zadeklarowanego symbolu. {$UNDEF DEBUG}
$WARNINGS Określa, czy kompilator będzie wyświetlał ostrzeżenia. {$WARNINGS OFF} {$WARNINGS ON}