Przejdź do zawartości

Delphi/Operatory

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Operatory są specjalnymi znakami, elementami języka programowania, służącymi do manipulowania danymi i sterowania pracą programu. Poniżej przedstawiam rodzaje operatorów, wraz z krótkim opisem.

Operatory przypisania[edytuj]

Przypisanie danych jest jedną z najważniejszych i zarazem najczęściej wykonywanych czynności podczas programowania w Delphi. Jak sama nazwa wskazuje, operator przypisania powoduje przypisanie nowych danych do zmiennej:

Zmienna := 20;

Budowa jest bardzo prosta. Po lewej stronie należy wpisać nazwę zmiennej, do której zostanie przydzielona dana, a po prawej musi znaleźć się przypisywana wartość.

Operatory porównania[edytuj]

W matematyce obowiązują takie znaki porównania jak > (znak większości) i < (znak mniejszości). Identyczne symbole są wykorzystywane w językach programowania.

Operator Język Delphi
Nierówności <>
Równości =
Większości >
Mniejszości <
Większe lub równe >=
Mniejsze lub równe <=

Operatory logiczne[edytuj]

Operatory logiczne często są nazywane operatorami boolowskimi (ang. Boolean operators). Wynika to z tego, że realizują one operacje właściwe dla algebry Boole'a.

Faktycznym zastosowaniem tych operatorów jest testowanie kilku warunków.

Operator Język Delphi
Logicze i and
Logiczne lub or
Zaprzeczenie not

Operatory arytmetyczne[edytuj]

Nauka, jaką jest matematyka, dawno temu wykształciła pewne symbole umowne, opisujące pewne działania, jak np. dodawanie czy odejmowanie. Oczywiście komputer jako maszyna umożliwia wykonywanie tych czynności w bardzo prosty sposób przy wykorzystaniu symboli identycznych jak w matematyce.

Operator Język Delphi
Dodawanie +
Odejmowanie -
Mnożenie *
Dzielenie rzeczywiste /
Dzielenie całkowite div
Reszta z dzielenia mod

Można tu zauważyć pewną różnicę w porównaniu z tym, czego uczyliśmy się w szkole podstawowej. W szkole bowiem jako znaku mnożenia używaliśmy kropki, natomiast komputerowym symbolem mnożenia jest gwiazdka (*). To samo tyczy się dzielenia (w szkole znak :) w Delphi symbol /.

Ciekawą operacją dostępną w Delphi jest dzielenie całkowite. Otóż stosując operator div w miejsce standardowego /, podzielimy liczby, lecz reszta z ewentualnego dzielenia zostanie pominięta. To samo tyczy się operatora mod - jeżeli chcemy uzyskać jedynie resztę z dzielenia, możemy użyć mod zamiast /.

W Delphi oczywiście można dodawać, dzielić i wykonywać wszystkie pozostałe działania arytmetyczne, korzystając ze zmiennych. Przykładowo: pobieramy dane od użytkownika i dodajemy dwie wartości. Dodawanie wartości zmiennych wygląda identycznie jak w przypadku zwyczajnych liczb:

X + Y; // dodanie wartości zmiennej X do zmiennej Y

W prosty sposób można także przypisać wynik jakiejkolwiek operacji:

Z := X * Y; // do zmiennej Z przypisz wynik mnożenie X i Y