Przejdź do zawartości

Delphi/Podstawowe typy danych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podstawowe typy danych (w czasie tworzenia)

Zmienne liczbowe

[edytuj]

Zmienne liczbowe służą do przechowywania liczb w pamięci komputera. Zmienne liczbowe mogą być całkowite lub rzeczywiste:

a) Całkowite:
[edytuj]
 • Integer - wielkość 4 bajty, zakres danych: -2147483648 do 2147483647

 • Byte - wielkość 1 bajt, zakres danych: 0 do 255

 • Word - wielkość 2 bajty, zakres danych: 0 do 65535

 • LongWord' -wielkość 4 bajty, zakres danych: 0 do 4294967295

 • SmallInt - wielkość 2 bajty, zakres danych: -32768..32767

 • Int64 - wielkość 8 bajtów, zakres danych: -2^63..2^63-1

b) Rzeczywiste:
[edytuj]
 • Single - [4 bajty] (1,5 * 10^-45 ... 3,4 * 10^38)
 • Double - [8 bajtów] (5,0 * 10^-324 ... 1,7 * 10^308)
 • Extended - [10 bajtów] (3,6 * 10^-4951 ... 1,1 * 10^4932)
 • Real - [8 bajtów] (5,0 * 10^-324 ... 1,7 * 10^308)
 • Real48 - [6 bajtów] (2,9 * 10^-39 ... 1,7 * 10^38)
 • Comp - całkowite [8 bajtów] (-2^63+1 ... 2^63-1)
 • Currency - rzeczywiste, stałoprzecinkowe [8 bajtów] (–922337203685477,5808 ... 922337203685477,5807)

Zmienne tekstowe

[edytuj]

Pozwalają przechowywać tekst (ciąg znaków)

 • string - typ używany w pascalu, pierwszy bajt informuje o długości ciągu

 • pchar - typ używany m.in. w windows i c++, zerowy bajt oznacza koniec ciągu (niezbędny do wywoływania funkcji winapi)

Inne typy zmiennych

[edytuj]
Zmienna logiczna:
[edytuj]
 • boolean - pozwala przechowywać wartości: "true" i "false"

Tablice:
[edytuj]

a) Statyczna

Jest to zbiór zmiennych, do których odwołujemy się poprzez indeks:(numer porządkowy)

tablica1[14] := wartosc1;

Sposób deklarowania:

var
tablica1 : array [1..28] of integer;

//najmniejszy index to 1 największy to 28, w miejscu integer może być inny typ danych(np. inna tablica :D)

b) Dynamiczna

Jest to tablica, której rozmiar możemy zmieniać podczas pracy programu.

Sposób deklarowania:

var
tablica2 : array of integer;

Sposób zmiany rozmiaru:

SetLength(tablica2,nowyrozmiar);