Dyskusja:Astronomiczne podstawy geografii/Czas strefowy

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Bardzo przepraszam, nie zwykłem krytykować niczego w czambuł i ponad miare, ale pobiezny przegląd tego, co w tym artykule, wzburzył mnie do głębi.... 1. Jaki jest sens tworzyć PODRĘCZNIK, który ucząc spraw podstawowych, zakłada ich znajomość u uczonego? Opisy są tyleż ogólnikowe, co obarczone błędami, rysunki nie korespondują z treścią, więc aby zrozumieć, trzeba być solidnie obeznanym z tematem... 2. Pisanie PODRĘCZNIKA ma zwykle walor dydaktyczny. Zakłada się więc, że i inne dziedziny u adresata podlegają ustawicznemu rozwojowi. Błędy ortograficzne i stylistyczne, niechlujność edytorska - nie pogłębjają wiedzy adresata podręcznika.

Ogólnie więc - więcej szkód niż pożytku.

PS. Zajrzałem do artykułu, gdyż tak astronomia, jak nawigacja, a zwłaszcza wszelkie problemy związane z czasem, jego liczeniem i fluktuacjami stanowią obiekty mojego zainteresowania od lat. Życzę wszystkim wielu sukcesów w Nowym 2009 roku. Andrzej P. Szymański