Dyskusja:Kody źródłowe/Singleton (wzorzec projektowy)

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Java[edytuj]

Rozwiązanie 2 - nie thread safe. Skoro nie jest thread safe to po co ta synchronizacja? Double check nie ma sensu. Jeśli godzimy się na brak wielowątkowości to nie prościej napisać

public final class Singleton {
  private static volatile Singleton instance = null;
 
  public static Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new Singleton();
    }
    return instance;
  }
  private Singleton() {
  }
}

Kod Singletona w Pythonie[edytuj]

Taka dość ważna uwaga: zaprezentowany sposób prowadzi do wycieku pamięci w momencie, gdy niszczymy (jawnie) stworzone obiekty. Spójrzmy na efekty działania programu:

 class Singleton(object):
   def __new__(type):
     if not '_instancja' in type.__dict__:
       type._instancja = object.__new__(type)
     return type._instancja

 a = Singleton()
 a.toto = 1234
 
 b = Singleton()
 print b.toto

 b.toto = 4321
 print a.toto

 print id(a), id(b)

 del a, b
 print Singleton._instancja

Po wykonaniu ostatniej linii kodu okazuje się, że klasa Singleton nadal przechowuje referencję na obiekt przez co nie zostaje on zwolniony. Proponuję poprawną wersję:

 class Singleton(object):
   import weakref
   _instance = weakref.WeakValueDictionary()
   def __new__(cls):
     obj = cls._instance.get(cls)
     if not obj:
       obj = super(Singleton, cls).__new__(cls)
       cls._instance[cls] = obj
     return obj

Ten kod korzysta z WeakValueDictionary, co powoduje, że w momencie zniknięcia ostatniego "silnego" odwołania do instancji naszego Singletona Singleton._instance automatycznie się opróżni.