Przejdź do zawartości

Dyskusja:Prawo karne

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Dodaj temat
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Najnowszy komentarz napisał(a) 13 lat temu Karol Karolus

Proponuję zastąpienie podrozdziałów:

  • 4.6 Okoliczności uchylające bezprawność czynu
  • 4.7 Okoliczności uchylajace winę

jednym, ale bardzo szerokim podrozdziałem "okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną".


Zmiana taka pozwoliła by zawrzeć następujące podpunkty:

  • okoliczności wyłączające przestępność (bezprawność, winę, społeczna szkodliwość, inne)
  • okoliczności wyłączające ściganie (przedawnienie ścigania, abolicja, imunitet formalny, inne)
  • okoliczności wyłączające ukaranie (czynny żal, amnestia, ułaskawienie, przedawnienie wykonania kary, inne)
Proponuję wprowadzenie typu "Przestępstwo internetowe".