Dyskusja:Programowanie C++ Qt4 w systemie Gnu-Linux/Przykładowa AplikacjaRS232

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Dodaj temat
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Dlaczego Blokuje się menu w Ubuntu gdy skorzystam z zakomentowanej metody tworzenia okienka??=[edytuj]

 psw = new PortSetingsDialog(this);


Dlaczego to nie bardzo działa?? Może ktoś zna wyjaśnienie lub przyczynę blokowania się menu w ubuntu(unity) przy takim jak powyżej powołaniu okienka dialogowego do życia ?? Bez "this" działa jak należy!!!. A z this trzeba okienko zminimalizować aby menu się odwiesiło.


 MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
  {
    ui->setupUi(this);
    psw = new PortSetingsDialog();     //1 - Tworzymy okno z ustawieniami "Port Seting Window"
    //psw = new PortSetingsDialog(this);  //2 - Dlaczego blokuje się menu w ubuntu ??
    
    //Poniżej połączenie sygnału kliknięcia przycisku ze slotem pokaż okno 
    connect(ui->actionUstawienia_Portu, SIGNAL(triggered()), psw, SLOT(show()));
  }