Przejdź do zawartości

Dyskusja:Zanurkuj w Pythonie/Analiza przypadku: Liczby rzymskie

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Dodaj temat
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Przykład "Sprawdzamy tysiące", punkt 1, podpunkt drugi:

 M?, które ma wykryć, czy istnieje pojedyncza litera M.

Brzmi myląco, bo chodzi chyba o dopasowanie 0 lub 1 wystąpień. Zdanie następne ("Jako, że powtarzamy to trzykrotnie, dopasujemy od zera do trzech liter M w szeregu") trochę ratuje sytuację, ale i tak myślę, że trzeba to zmienić. Może dodać po pierwszym zdaniu np.:

 , z tym, że może ona wystąpić, ale nie musi.