Emacs/Emacs dla użytkowników vi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Viper to interfejs podobny do Vi dla GNU Emacs. Oto kroki, aby użyć Vipera w GNU Emacs:

Zainstaluj Vipera: Jeśli Viper nie jest jeszcze zainstalowany w twoim systemie, możesz go zainstalować, dodając następujący wiersz do pliku konfiguracyjnego Emacsa (~/.emacs lub ~/.emacs.d/init.el):

(require 'viper)

Uruchom Vipera: Aby uruchomić Vipera, wpisz następujące polecenie w Emacsie:

M-x viper-mode

To tryb Meta-x viper, gdzie Meta jest zwykle klawiszem Alt. Emacs przełączy się w tryb Viper i powinieneś zobaczyć komunikat w linii trybu wskazujący, że Viper jest aktywny.

Używaj poleceń podobnych do Vi: W trybie Viper możesz używać poleceń podobnych do Vi, aby nawigować i edytować tekst. Oto kilka podstawowych poleceń Vi i ich odpowiedniki w Viperze:

  • h/j/k/l: Przesuń w lewo/w dół/w górę/w prawo
  • w/b: Przechodzenie do przodu/do tyłu o słowo
  • gg/G: Przejdź na początek/koniec bufora
  • x: Usuń znak pod kursorem
  • i: Wejdź w tryb wstawiania
  • :wq: Zapisz i wyjdź

Pełną listę poleceń Vi i ich odpowiedników w Viperze znajdziesz w dokumentacji Vipera.

Skonfiguruj Vipera: Viper jest wysoce konfigurowalny i możesz go skonfigurować według własnych upodobań, dodając opcje do pliku konfiguracyjnego Emacsa. Oto kilka typowych opcji:

(setq viper-mode t)  ; Start Viper mode automatically
(setq viper-expert-level 2)  ; Set expert level (1-3)
(setq viper-inhibit-startup-message t)  ; Disable Viper startup message
(setq viper-want-ctl-h-help nil)  ; Use backspace for delete instead of help
(setq viper-custom-file "~/.viper")  ; Set custom Viper configuration file

To tylko kilka przykładów. Pełną listę opcji Vipera można znaleźć w dokumentacji Vipera.

Dzięki tym podstawowym krokom możesz używać Vipera do nawigacji i edycji tekstu w Emacsie za pomocą poleceń podobnych do Vi.