Emacs/FTP

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Oto jak możesz użyć trybu TRAMP do połączenia z serwerem FTP:

  1. Otwórz Emacsa: Uruchom Emacsa w swoim systemie.
  2. Otwórz plik: Otwórz istniejący plik lub utwórz nowy. Tryb TRAMP będzie używany w buforach powiązanych z plikami.
  3. Aktywuj tryb TRAMP: Aby aktywować tryb TRAMP, otwórz plik, wpisując `/ftp:użytkownik@nazwa_hosta:/ścieżka/do/zdalnego/pliku` w polu "Znajdź plik" (użyj `C-x C-f` ). Zamień `użytkownik`, `nazwa_hosta` i `/path/to/remote/file` na odpowiednie wartości. Na przykład: `/ftp:użytkownik@ftp.przyklad.pl:/ścieżka/do/pliku`. Naciśnij enter.
  4. Wprowadź hasło: Jeśli serwer wymaga hasła, zostaniesz poproszony o jego wprowadzenie. Wpisz swoje hasło i naciśnij Enter.
  5. Nawiguj i edytuj pliki: Możesz teraz nawigować i edytować pliki na zdalnym serwerze FTP tak, jakby były plikami lokalnymi. Tryb TRAMP w przejrzysty sposób obsługuje przesyłanie plików.
  6. Zapisz zmiany: Po wprowadzeniu zmian możesz je zapisać za pomocą zwykłych poleceń zapisywania Emacsa.
  7. Rozłącz: Kiedy skończysz, możesz po prostu zamknąć bufor, a Emacs automatycznie rozłączy się ze zdalnym serwerem.

Korzystanie z trybu TRAMP oferuje bardziej nowoczesne i zintegrowane podejście do zdalnej edycji plików w Emacsie. Jeśli wolisz korzystać z zewnętrznych narzędzi, możesz zainstalować i używać `lftp` do połączeń FTP z terminala, a następnie używać Emacsa do edycji lokalnych kopii pobranych plików.

Ponieważ oprogramowanie i konfiguracje mogą się różnić, dobrym pomysłem jest zapoznanie się z dokumentacją Emacsa, forami internetowymi lub społecznościami w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji i rozwiązań pasujących do konkretnego środowiska.