Emacs/Flyspell

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Emacs ma wbudowaną obsługę sprawdzania pisowni, która pozwala sprawdzać pisownię słów w buforach. Oto jak go używać:

Włącz sprawdzanie pisowni: Aby włączyć sprawdzanie pisowni, dodaj następującą linię do pliku konfiguracyjnego Emacsa (~/.emacs lub ~/.emacs.d/init.el):

(setq-default ispell-program-name "aspell")

Spowoduje to ustawienie sprawdzania pisowni w celu korzystania z programu aspell, który może być konieczny do zainstalowania w systemie, jeśli jeszcze go tam nie ma.

Włącz sprawdzanie pisowni: Aby włączyć sprawdzanie pisowni dla określonego bufora, wpisz M-x ispell-buffer. Spowoduje to wyróżnienie błędnie napisanych słów w buforze.

Popraw błędy ortograficzne: Aby poprawić źle napisane słowo, przesuń kursor do słowa i wpisz M-$. Spowoduje to zasugerowanie listy poprawek w minibuforze. Wybierz właściwe słowo z listy lub wpisz poprawkę, jeśli nie ma go na liście.

Ignoruj słowa: Jeśli chcesz zignorować słowo, przesuń kursor na słowo i wpisz M-x ispell-word. Spowoduje to dodanie słowa do osobistego słownika, a Emacs nie oznaczy go jako błędnego w przyszłości.

Zmień słownik: Domyślnie ispell używa słownika angielskiego. Jeśli chcesz użyć innego języka lub niestandardowego słownika, możesz ustawić zmienną ispell-dictionary-alist w pliku konfiguracyjnym Emacsa.

Automatyczne sprawdzanie pisowni: Jeśli chcesz, aby Emacs automatycznie podświetlał błędnie napisane słowa podczas pisania, dodaj następujący wiersz do pliku konfiguracyjnego Emacsa:

(add-hook 'text-mode-hook 'flyspell-mode)

Spowoduje to włączenie sprawdzania pisowni we wszystkich trybach tekstowych, w tym w trybach LaTeX, Markdown i HTML.

Dostępnych jest o wiele więcej opcji i ustawień dostosowywania do sprawdzania pisowni w Emacsie. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku Emacsa (C-him Emacs RET) lub wpisując M-x ispell-help.