Emacs/Matematyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Kalkulator[edytuj]

Emacs jest wyposażony w potężny kalkulator, który może wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, trygonometrię, obliczenia algebraiczne i nie tylko. Oto jak korzystać z kalkulatora w Emacsie:

Otwórz kalkulator: Aby otworzyć kalkulator, wpisz M-x calc i naciśnij RET. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiaturowego C-x * c.

Wykonywanie obliczeń: Po otwarciu kalkulatora możesz wykonywać obliczenia, wpisując je. Na przykład, aby dodać dwie liczby, wpisz 2 + 3 i naciśnij RET. Wynik zostanie wyświetlony w buforze kalkulatora.

Użyj funkcji: Kalkulator obsługuje szeroki zakres funkcji, takich jak sin, cos, tan, log, exp i inne. Aby użyć funkcji, wpisz jej nazwę, a następnie argumenty. Na przykład, aby obliczyć sinus 45 stopni, wpisz sin(45) i naciśnij RET.

Użyj zmiennych: Kalkulator obsługuje również zmienne. Aby zdefiniować zmienną, użyj składni nazwa=wartość. Na przykład, aby zdefiniować zmienną x jako 3, wpisz x=3 i naciśnij RET. Następnie możesz użyć tej zmiennej w obliczeniach, wpisując jej nazwę. Na przykład, aby pomnożyć x przez 4, wpisz x*4 i naciśnij RET.

Użyj jednostek: Kalkulator obsługuje jednostki miary, takie jak metry, kilogramy i sekundy. Aby użyć jednostki, wpisz ją po liczbie, oddzielając ją spacją. Na przykład, aby dodać 2 metry do 3 metrów, wpisz 2 m + 3 m i naciśnij RET.

Wyjdź z kalkulatora: Aby wyjść z kalkulatora, wpisz q lub C-x k w buforze kalkulatora.

Kalkulator w Emacsie zapewnia potężne i elastyczne narzędzie do wykonywania obliczeń i obsługuje znacznie więcej cech i funkcji niż tutaj omówione. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu kalkulatora, zajrzyj do dokumentacji Emacsa, wpisując C-h i i wybierając Podręcznik informacyjny dla Emacsa, a następnie wyszukując „Kalkulator”.

Prosty kalkulator[edytuj]

Emacs ma wbudowany prosty kalkulator o nazwie calc. Oto jak go używać:

Otwórz kalkulator: Wpisz M-x calc w Emacsie, aby otworzyć kalkulator.

Wprowadź liczby i operacje: Wpisz liczby i operacje matematyczne (+, -, *, / itd.), aby wykonać obliczenia. Możesz używać klawiszy numerycznych na klawiaturze lub bloku numerycznym.

Oblicz: Aby obliczyć wynik, wpisz =. Wynik pojawi się na dole okna kalkulatora.

wyjście z calc: Aby wyjść z kalkulatora i wrócić do Emacsa, wpisz q.

Oto kilka przykładów:

Aby dodać dwie liczby, wpisz je ze znakiem + między nimi, a następnie naciśnij =. Na przykład 2+3= da ci 5.

Aby pomnożyć dwie liczby, wpisz je z * między nimi, a następnie naciśnij =. Na przykład 4*5= da ci 20.

Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby, wpisz liczbę, następnie v (dla „pierwiastka kwadratowego”), a następnie =. Na przykład 16v= da ci 4.

Aby obliczyć sinus kąta w radianach, wpisz kąt, następnie s (dla „sinusa”), a następnie =. Na przykład pi/2s= da ci 1.

W calc dostępnych jest wiele innych funkcji i funkcji, w tym liczby zespolone, statystyki i konwersje między jednostkami. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku kalkulatora (C-h i m Calc RET) lub wpisując h w oknie kalkulatora