Emacs/Notatki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Tryb org to potężne narzędzie do organizowania notatek, zadań i projektów w Emacsie.

Wyobraź sobie, że masz duży notatnik z różnymi sekcjami na różne rzeczy, o których musisz pamiętać lub zrobić. Tryb org jest jak cyfrowa wersja tego notebooka, ale na twoim komputerze. Tryb organizacji to specjalny sposób korzystania z Emacsa, który ułatwia organizowanie notatek, zadań i pomysłów.

W trybie organizacji możesz tworzyć listy, pisać notatki, dodawać daty i terminy, a nawet tworzyć tabele. Możesz także organizować wszystkie te rzeczy w sekcje i podsekcje, tak jak w notatniku.

Fajną rzeczą w trybie Org jest to, że może pomóc Ci zachować porządek i być na bieżąco. Na przykład możesz utworzyć listę rzeczy do zrobienia z terminami, a tryb organizacyjny przypomni Ci, kiedy coś się skończy.

Oto podstawowy przewodnik dotyczący korzystania z trybu Org w GNU Emacs:

Włącz tryb Org: tryb Org jest dołączony do Emacsa, więc nie musisz instalować niczego dodatkowego. Aby włączyć tryb Org, dodaj następujący wiersz do pliku inicjującego Emacsa (~/.emacs lub ~/.emacs.d/init.el):

(require 'org)

Możesz także włączyć tryb org, wpisując M-x org-mode.

Utwórz plik Org: Pliki w trybie Org mają rozszerzenie .org. Aby utworzyć nowy plik Org, wpisz C-x C-f i nadaj plikowi nazwę z rozszerzeniem .org.

Utwórz nagłówki: Nagłówki służą do organizowania dokumentu. Aby utworzyć nagłówek, wpisz * na początku wiersza, a następnie tekst nagłówka. Możesz także użyć większej liczby znaków *, aby utworzyć śródtytuły.

Twórz listy: Tryb organizacji obsługuje zarówno listy uporządkowane, jak i nieuporządkowane. Aby utworzyć listę, wpisz - lub 1. na początku wiersza, po którym następuje element listy.

Dodaj tekst: Możesz dodać zwykły tekst do pliku Org, tak jak w zwykłym pliku tekstowym.

Dodaj łącza: Tryb organizacji obsługuje różne typy łączy, w tym łącza internetowe, łącza do plików i łącza do innych nagłówków w tym samym pliku. Aby utworzyć łącze, wpisz [[, a następnie tekst łącza i ]]. Możesz także użyć skrótu C-c C-l, aby utworzyć łącze.

Dodawanie elementów TODO: tryb organizacji może pomóc w śledzeniu zadań i projektów za pomocą elementów TODO. Aby utworzyć element TODO, wpisz TODO na początku wiersza, a następnie opis zadania. Możesz także ustawić termin lub harmonogram zadania, używając słów kluczowych SCHEDULED lub DEADLINE.

Eksportuj do innych formatów: tryb organizacji może eksportować dokument do różnych formatów, w tym HTML, LaTeX i PDF. Aby wyeksportować dokument, wpisz C-c C-e i wybierz format eksportu.

To tylko kilka przykładów z wielu funkcji dostępnych w trybie organizacji. Więcej poleceń i opcji można znaleźć w dokumentacji trybu organizacji lub wpisując C-h m w buforze organizacji.

Org-roam[edytuj]

Org-roam to pakiet Emacsa, który rozszerza funkcjonalność trybu Org do sporządzania notatek i zarządzania wiedzą w sieci wzajemnie połączonych notatek.

1. Instalacja: Upewnij się, że masz zainstalowany Emacs. Org-roam jest rozszerzeniem trybu Org, więc upewnij się, że masz zainstalowany także tryb Org. Możesz zainstalować Org-roam poprzez menedżera pakietów w Emacsie lub użyć `use-package` w pliku konfiguracyjnym Emacsa.

2. Po instalacji dodaj następujące wiersze do pliku konfiguracyjnego Emacsa (`init.el` lub `.emacs`):

(use-package org-roam
 :hook
 (after-init . org-roam-mode)
 :custom
 (org-roam-directory "~/path/to/your/org-roam-directory"))

Zamień `"~/path/to/your/org-roam-directory"` na katalog, w którym chcesz przechowywać swoje notatki z organizacji.

3. Twórz notatki i zarządzaj nimi:

 • Utwórz nową notatkę: Użyj `C-c n f` (Ctrl + c, n, f), aby utworzyć nową notatkę w organizacji lub M+X org-roam-node-find
 • Łączenie notatek: W pliku w trybie organizacyjnym możesz tworzyć łącza między notatkami za pomocą podwójnych nawiasów „jak-te”. Kiedy zapiszesz te linki i będziesz na nich nawigować, org-roam automatycznie utworzy linki zwrotne.
 • Linki zwrotne: Org-roam utrzymuje linki zwrotne, pokazując, które notatki odnoszą się do bieżącej notatki. Możesz je przeglądać za pomocą `C-c n b` (Ctrl + c, n, b).

4. Wyszukiwanie i nawigacja:

 • Wyszukaj notatki: Użyj `C-c n g` (Ctrl + c, n, g), aby wyszukiwać notatki według ich tytułów.
 • Śledź linki: Po prostu naciśnij „Enter” na połączonej notatce, aby przejść do niej.

5. Tagowanie i właściwości:

 • Tagi: Dodawaj tagi do swoich notatek za pomocą `:PROPERTIES:` w pliku org. Na przykład:
* Title
 :PROPERTIES:
 :tags: my-tag
 :END:
 • Właściwości: Zdefiniuj niestandardowe właściwości swoich notatek.

6. Wizualizacja wykresu:

 • Org-roam udostępnia widok wykresu umożliwiający wizualizację powiązań pomiędzy notatkami. Użyj `C-c n g` (Ctrl + c, n, g) i wybierz „wykres”, aby wyświetlić wykres.

Pamiętaj, że to tylko podstawowe wprowadzenie. Org-roam ma o wiele więcej funkcji, takich jak dwukierunkowe łączenie, dostosowywanie i integracje z innymi pakietami Emacsa. Możesz zapoznać się z dokumentacją i zasobami społeczności, aby uzyskać bardziej zaawansowane opcje użytkowania i dostosowywania.