Emacs/Odtwarzacz muzyczny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

MPD[edytuj]

Aby skonfigurować MPD (Music Player Daemon), musisz wykonać następujące ogólne kroki:

Zainstaluj MPD: Zwykle MPD można zainstalować za pomocą menedżera pakietów systemu lub pobrać go ze strony internetowej MPD.

Skonfiguruj MPD: MPD jest konfigurowany za pomocą pliku tekstowego o nazwie mpd.conf. Ten plik zwykle znajduje się w /etc/mpd.conf w systemach Linux. Możesz edytować ten plik za pomocą swojego ulubionego edytora tekstu.

Ustaw katalog muzyczny: W mpd.conf musisz ustawić opcję music_directory na katalog, w którym znajdują się pliki muzyczne. Na przykład:

music_directory "/home/user/Muzyka"

Skonfiguruj wyjście audio: Musisz także skonfigurować wyjście audio. MPD obsługuje kilka wtyczek wyjściowych audio, takich jak ALSA, PulseAudio i JACK. Wybierz wtyczkę odpowiednią dla twojego systemu i ustaw odpowiednie opcje w mpd.conf.

Skonfiguruj kontrolę dostępu

Uwaga: Należy pamiętać, że niektóre z wyżej wymienionych poleceń mogą się różnić w zależności od systemu i konkretnej konfiguracji. Proszę zapoznać się z dokumentacją MPD lub dokumentacją systemu, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji MPD.

MPC[edytuj]

MPC to klient do sterowania odtwarzaczami muzycznymi, które używają protokołu MPD (Music Player Daemon). Oto jak używać MPC w GNU Emacs:

Zainstaluj MPC jak wyżej.

Załaduj bibliotekę MPC: W Emacsie załaduj bibliotekę MPC, wpisując M-x load-library RET mpc RET.

Połącz się z serwerem MPD: Wpisz M-x mpc-connect RET i wprowadź nazwę hosta i numer portu serwera MPD. Jeśli używasz MPD na tej samej maszynie co Emacs, możesz użyć ustawień domyślnych, naciskając RET.

Wydawaj polecenia: Po załadowaniu biblioteki MPC i połączeniu z serwerem MPD możesz wydawać polecenia sterujące odtwarzaczem muzycznym. Na przykład możesz wpisać M-x mpc-play, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, M-x mpc-stop, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, oraz M-x mpc-next, aby przejść do następnego utworu.

Powiąż polecenia MPC z klawiszami: Aby ułatwić sterowanie odtwarzaczem muzyki z Emacsa, możesz powiązać polecenia MPC z klawiszami. Na przykład możesz powiązać M-p z mpc-play, M-s z mpc-stop, a M-n z mpc-next. Aby to zrobić, dodaj następujące wiersze do pliku konfiguracyjnego Emacsa:

(global-set-key (kbd "M-p") 'mpc-play)
(global-set-key (kbd "M-s") 'mpc-stop)
(global-set-key (kbd "M-n") 'mpc-next)

Dostosuj MPC: MPC zapewnia szereg opcji dostosowywania. Aby dostosować MPC, wpisz M-x Customize-Group RET mpc RET. MPC to potężne narzędzie do kontrolowania odtwarzacza muzyki z Emacsa. Dzięki MPC możesz trzymać ręce na klawiaturze i skupić się na swojej pracy, bez konieczności przełączania się na osobną aplikację odtwarzacza muzyki.