Emacs/Odtwarzacz muzyczny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

MPD[edytuj]

Konfigurowanie demona odtwarzacza muzyki (MPD) obejmuje kilka kroków. Oto ogólny przewodnik na początek:

Instalacja[edytuj]

Upewnij się, że masz zainstalowany MPD w swoim systemie. Możesz go zainstalować za pomocą menedżera pakietów (jako root)

apt-get install mpd
dnf install mpd

Konfiguracja[edytuj]

1. Plik konfiguracyjny: Plik konfiguracyjny MPD zwykle znajduje się w `/etc/mpd.conf`. Otwórz ten plik w edytorze tekstu z uprawnieniami administracyjnymi

2. Konfiguracja wyjścia audio: Skonfiguruj sekcję audio_output tak, aby odpowiadała Twojej konfiguracji audio. Oto przykład wyjścia audio ALSA:

audio_output {
  type "alsa"
  name "My ALSA Device"
  device "hw:0,0" # Change this to match your audio device
  mixer_type "software" # You can also use "hardware" depending on your setup
}

3. Katalog muzyczny: Ustaw katalog, w którym znajdują się Twoje pliki muzyczne:

music_directory "/path/to/your/music"

4. Baza danych i listy odtwarzania: Określ, gdzie MPD powinno przechowywać swoją bazę danych i listy odtwarzania:

db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"

5. Uprawnienia: Upewnij się, że MPD ma niezbędne uprawnienia dostępu do plików muzycznych i katalogów.

6. Konfiguracja sieci Jeśli chcesz kontrolować MPD przez sieć, skonfiguruj `bind_to_address` i `port`:

bind_to_address "127.0.0.1" # Zmień to, aby zezwolić na połączenia z innych urządzeń
port "6600" # Zmień to na preferowany numer portu
  

Po dokonaniu zmian w pliku konfiguracyjnym zrestartuj MPD, aby zastosować zmiany:

systemctl restart mpd

Pamiętaj, że konfiguracja może się różnić w zależności od konfiguracji systemu i preferencji. Aby uzyskać bardziej szczegółowe opcje konfiguracji i pomoc w rozwiązywaniu problemów, zapoznaj się z dokumentacją MPD lub specjalnymi przewodnikami dla swojego systemu operacyjnego.

MPC[edytuj]

MPC to klient do sterowania odtwarzaczami muzycznymi, które używają protokołu MPD (Music Player Daemon). Oto jak używać MPC w GNU Emacs:

Zainstaluj MPC jak wyżej.

Załaduj bibliotekę MPC: W Emacsie załaduj bibliotekę MPC, wpisując M-x load-library RET mpc RET.

Połącz się z serwerem MPD: Wpisz M-x mpc-connect RET i wprowadź nazwę hosta i numer portu serwera MPD. Jeśli używasz MPD na tej samej maszynie co Emacs, możesz użyć ustawień domyślnych, naciskając RET.

Wydawaj polecenia: Po załadowaniu biblioteki MPC i połączeniu z serwerem MPD możesz wydawać polecenia sterujące odtwarzaczem muzycznym. Na przykład możesz wpisać M-x mpc-play, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, M-x mpc-stop, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, oraz M-x mpc-next, aby przejść do następnego utworu.

Powiąż polecenia MPC z klawiszami: Aby ułatwić sterowanie odtwarzaczem muzyki z Emacsa, możesz powiązać polecenia MPC z klawiszami. Na przykład możesz powiązać M-p z mpc-play, M-s z mpc-stop, a M-n z mpc-next. Aby to zrobić, dodaj następujące wiersze do pliku konfiguracyjnego Emacsa:

(global-set-key (kbd "M-p") 'mpc-play)
(global-set-key (kbd "M-s") 'mpc-stop)
(global-set-key (kbd "M-n") 'mpc-next)

Dostosuj MPC: MPC zapewnia szereg opcji dostosowywania. Aby dostosować MPC, wpisz M-x Customize-Group RET mpc RET. MPC to potężne narzędzie do kontrolowania odtwarzacza muzyki z Emacsa. Dzięki MPC możesz trzymać ręce na klawiaturze i skupić się na swojej pracy, bez konieczności przełączania się na osobną aplikację odtwarzacza muzyki.