Emacs/Przeglądarka dokumentów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

DocView to tryb wbudowany w GNU Emacs, który umożliwia przeglądanie i poruszanie się po plikach PDF, PostScript i DVI. Oto kroki, aby użyć DocView w GNU Emacs:

Otwórz plik PDF, PostScript lub DVI, który chcesz wyświetlić, wpisując C-x C-f (tzn. naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, następnie naciśnij x, a następnie f) i wprowadź ścieżkę do pliku.

Po otwarciu pliku przejdź do trybu DocView, wpisując M-x doc-view-mode (tj. naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, następnie naciśnij x, a następnie wpisz doc-view-mode) lub wpisując C-c C-a (tj. naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, następnie naciśnij c, a następnie naciśnij a).

Do poruszania się po dokumencie można używać różnych skrótów klawiszowych, takich jak:

  • n i p, aby przejść do przodu i do tyłu o jedną stronę
  • f i b, aby przejść do przodu i do tyłu o jeden ekran
  • g, aby przejść do określonej strony
  • + i -, aby powiększyć i pomniejszyć
  • C-s, aby wyszukać tekst w dokumencie

Aby wyjść z trybu DocView, po prostu wpisz C-c C-c (tj. naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, następnie naciśnij c, następnie naciśnij c) lub zamknij bufor, wpisując C-x k (tj. naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, następnie naciśnij x, a następnie naciśnij k).

Dzięki trybowi DocView w GNU Emacs możesz łatwo przeglądać i nawigować po plikach PDF, PostScript i DVI bezpośrednio w oknie Emacsa.