Emacs/Przeglądarka internetowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Eww to przeglądarka internetowa wbudowana w GNU Emacs, która umożliwia przeglądanie Internetu bezpośrednio z Emacsa. Oto jak używać Eww w Emacsie:

Otwórz Eww: Aby otworzyć Eww, wpisz M-x eww i naciśnij RET. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiaturowego C-c C-a.

Przejdź do strony internetowej: Po otwarciu Eww możesz przejść do strony internetowej, wpisując jej adres URL i naciskając RET. Na przykład, aby odwiedzić stronę główną Wikipedii, wpisz https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page i naciśnij RET.

Użyj poleceń nawigacyjnych: Eww udostępnia szereg poleceń nawigacyjnych, które umożliwiają poruszanie się po stronie internetowej. Na przykład możesz użyć n, aby przejść do następnego łącza, p, aby przejść do poprzedniego łącza, f, aby przejść do przodu w historii, i b, aby cofnąć się w historii.

Podążaj za łączami: Aby podążać za łączem, przesuń kursor do łącza i naciśnij przycisk RET.

Wyszukiwanie tekstu: Możesz wyszukać tekst na bieżącej stronie internetowej, wpisując /, a następnie tekst, który chcesz wyszukać, i naciskając RET. Eww podświetli wszystkie wystąpienia tekstu na stronie.

Zapisz strony internetowe: Możesz zapisać bieżącą stronę internetową do pliku, wpisując C-x C-w i wprowadzając nazwę pliku, pod którą chcesz ją zapisać.

Dostosuj Eww: Eww zapewnia szereg opcji dostosowywania. Aby dostosować Eww, wpisz M-x dostosuj grupę eww i naciśnij RET.

Quit Eww: Aby wyjść z Eww, wpisz q w buforze Eww.

Eww to potężna i elastyczna przeglądarka internetowa, która zapewnia szereg zalet w porównaniu z innymi przeglądarkami, takich jak integracja z Emacsem i możliwość interakcji z kodem Emacs Lisp. Aby dowiedzieć się więcej o Eww, zajrzyj do dokumentacji Emacsa, wpisując C-h i i wybierając Info manual dla Emacsa, a następnie wyszukując „Eww”.

Nyxt[edytuj]

Nyxt to zorientowana na klawiaturę przeglądarka internetowa zbudowana na bazie języka Common Lisp. GNU Emacs to wysoce rozszerzalny edytor tekstu, który jest również napisany w języku Lisp. Oto kilka ogólnych kroków, które możesz podjąć, aby zintegrować Nyxt z GNU Emacs:

  1. Dodaj Nyxt do zmiennej środowiskowej PATH, aby mieć do niej dostęp z wiersza poleceń.

W pliku konfiguracyjnym Emacsa (zwykle ~/.emacs lub ~/.emacs.d/init.el) dodaj funkcję, która uruchamia Nyxt w osobnym buforze. Na przykład: (defun nyxt ()

 "Launch Nyxt in a new buffer"
 (interactive)
 (async-shell-command "nyxt"))

Ta funkcja używa funkcji async-shell-command do uruchamiania polecenia nyxt w osobnym buforze.

Po zainstalowaniu możesz uruchomić Nyxt z wiersza poleceń, wpisując nyxt lub używając programu uruchamiającego systemu operacyjnego. Alternatywnie możesz uruchomić Nyxt z poziomu Emacsa, uruchamiając polecenie M-x nyxt

Przeglądaj sieć: po uruchomieniu Nyxt możesz przeglądać sieć za pomocą poleceń klawiaturowych. Na przykład możesz użyć klawiszy strzałek, aby poruszać się po stronie, Ctrl-g, aby anulować polecenie, i Ctrl-l, aby skupić się na pasku adresu URL. Aby otworzyć nową kartę, naciśnij Ctrl-t. Aby przełączać się między kartami, użyj Ctrl-Tab lub Ctrl-Shift-Tab.

Dostosuj Nyxt: Nyxt jest wysoce konfigurowalny i możesz go skonfigurować zgodnie z własnymi preferencjami. Na przykład możesz zmienić domyślną wyszukiwarkę, zmodyfikować skróty klawiaturowe i dodać nowe polecenia. Aby dostosować Nyxt, edytuj plik konfiguracyjny w ~/.config/nyxt/init.lisp.

Dowiedz się więcej: Nyxt ma wiele zaawansowanych funkcji, takich jak potężny system zakładek, filtr treści do blokowania reklam i obsługę wielu języków programowania. Aby dowiedzieć się więcej o Nyxt i jego funkcjach, zapoznaj się z oficjalną dokumentacją pod adresem https://nyxt.atlas.engineer/documentation