Emacs/RefTeX

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

RefTeX to potężny pakiet do zarządzania odniesieniami bibliograficznymi w dokumentach LaTeX w GNU Emacs. Oto krótki przewodnik dotyczący korzystania z RefTeX:

Zainstaluj RefTeX: RefTeX jest zwykle dołączany do większości dystrybucji Emacsa. Jeśli nie jest zainstalowany, możesz go zainstalować, dodając następujący wiersz do pliku .emacs:

(require 'reftex)

Włącz RefTeX: Aby włączyć RefTeX, dodaj następujące wiersze do pliku .emacs:

(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'turn-on-reftex)
(setq reftex-plug-into-AUCTeX t)

To mówi Emacsowi, aby włączył RefTeX, gdy otwierasz dokument LaTeX i zintegrował go z AUCTeX (pakiet do pracy z dokumentami LaTeX).

Utwórz bazę danych BibTeX: RefTeX używa bazy danych BibTeX do zarządzania odniesieniami. Możesz utworzyć nową bazę danych, uruchamiając polecenie „M-x reftex-create-bibtex-file” w Emacsie. Spowoduje to wyświetlenie monitu o podanie nazwy pliku i lokalizacji nowego pliku bazy danych.

Dodaj referencje do swojej bazy danych: Aby dodać referencje do swojej bazy danych, otwórz plik bazy danych w Emacsie i dodaj nowe wpisy w formacie BibTeX. Możesz także użyć narzędzia takiego jak JabRef, aby zarządzać swoimi referencjami i eksportować je w formacie BibTeX.

Używaj RefTeX do wstawiania cytatów: Po włączeniu RefTeX i utworzonej bazie danych BibTeX możesz używać RefTeX do wstawiania cytatów w dokumencie LaTeX. Aby wstawić cytat, umieść kursor w miejscu, w którym ma się pojawić cytat, i uruchom polecenie „M-x reftex-citation”. Spowoduje to wyświetlenie monitu o wybranie odniesienia z bazy danych BibTeX i wstawienie odpowiedniego polecenia cytowania (np. \cite{klucz}) do dokumentu.

Użyj RefTeX do wygenerowania bibliografii: Po wstawieniu cytatów do dokumentu możesz użyć RefTeX do wygenerowania bibliografii. W tym celu uruchom polecenie „M-x reftex-bibliography”. Spowoduje to wygenerowanie sekcji bibliografii na końcu dokumentu, z wpisami dla wszystkich cytowanych odniesień.

Oto podstawowe kroki korzystania z RefTeX w GNU Emacs. RefTeX zawiera również wiele innych funkcji, takich jak obsługa wielu bibliografii, odsyłacze i niestandardowe style cytowania. Możesz dowiedzieć się więcej o tych funkcjach w dokumentacji RefTeX.