Emacs/Szyfrowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Emacs ma kilka wbudowanych funkcji szyfrowania i deszyfrowania, których można używać do szyfrowania i deszyfrowania plików tekstowych. Oto niektóre z głównych funkcji:

 1. epa-encrypt-file: Ta funkcja szyfruje zawartość pliku przy użyciu algorytmu szyfrowania symetrycznego określonego w zmiennej epa-file-encrypt-to. Domyślnie ta funkcja używa algorytmu szyfrowania AES-256. Możesz określić hasło do zaszyfrowania pliku.
 2. epa-decrypt-file: Ta funkcja odszyfrowuje plik, który został zaszyfrowany za pomocą epa-encrypt-file. Prosi o podanie hasła użytego do zaszyfrowania pliku.
 3. epa-encrypt-region: Ta funkcja szyfruje region tekstu w bieżącym buforze. Prosi o klucze odbiorców do zaszyfrowania tekstu.
 4. epa-decrypt-region: Ta funkcja odszyfrowuje region zaszyfrowanego tekstu w bieżącym buforze. Prosi o podanie hasła użytego do zaszyfrowania tekstu.
 5. epa-verify-file: Ta funkcja weryfikuje podpis pliku, który został podpisany za pomocą funkcji epa-sign-file. Monituje o podanie klucza osoby podpisującej w celu zweryfikowania podpisu.
 6. epa-sign-file: Ta funkcja podpisuje plik przy użyciu klucza prywatnego. Prosi o klucze odbiorców w celu zaszyfrowania podpisu.
 7. epa-list-keys: Ta funkcja wyświetla listę kluczy, które zaimportowałeś do Emacsa. Możesz importować klucze za pomocą funkcji epa-import-keys.
 8. epa-export-keys: Ta funkcja eksportuje klucze publiczne do pliku.

Ogólnie rzecz biorąc, Emacs zapewnia potężny zestaw funkcji szyfrowania i deszyfrowania, których można użyć do ochrony poufnych danych. Korzystając z tych funkcji, możesz szyfrować i odszyfrowywać pliki i obszary tekstowe, podpisywać i weryfikować pliki oraz zarządzać swoimi kluczami.

Ochrona haseł[edytuj]

Jeśli masz hasła lub inne poufne informacje w plikach konfiguracyjnych Emacsa, powinieneś podjąć kroki w celu ich ochrony. Oto kilka sposobów, aby to zrobić:

Użyj zmiennych środowiskowych: Zamiast zakodować hasła w plikach konfiguracyjnych Emacsa, możesz użyć zmiennych środowiskowych do ich przechowywania. Na przykład możesz zdefiniować zmienną środowiskową o nazwie MY_PASSWORD i użyć jej w pliku konfiguracyjnym Emacsa w następujący sposób:

(setq smtpmail-auth-credentials
   (list (list "smtp.gmail.com" 587 "myemail@gmail.com" (getenv "MY_PASSWORD"))))

W ten sposób hasło jest przechowywane w zmiennej środowiskowej, a nie w pliku konfiguracyjnym.

Użyj szyfrowania GnuPG: Możesz użyć GnuPG (GNU Privacy Guard) do szyfrowania poufnych informacji w plikach konfiguracyjnych Emacsa. Oto jak: Zainstaluj GnuPG w swoim systemie, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany. Wygeneruj parę kluczy GPG, jeśli jeszcze jej nie masz. Zaszyfruj poufne informacje w pliku konfiguracyjnym Emacsa za pomocą polecenia gpg. Na przykład możesz zaszyfrować zmienną smtpmail-auth-credentials w następujący sposób:

(setq smtpmail-auth-credentials
   (list (list "smtp.gmail.com" 587 "myemail@gmail.com" "mypassword")))

Następnie możesz go zaszyfrować za pomocą następującego polecenia:

gpg -e -r your.email@example.com ~/.emacs.d/init.el

Spowoduje to utworzenie pliku o nazwie ~/.emacs.d/init.el.gpg, który zawiera zaszyfrowaną zmienną.

Zmodyfikuj plik konfiguracyjny Emacsa, aby odczytać zaszyfrowaną zmienną za pomocą polecenia gpg. Na przykład:

(setq smtpmail-auth-credentials
   (list (list "smtp.gmail.com" 587 "myemail@gmail.com" (shell-command-to-string "gpg -d ~/.emacs.d/init.el.gpg"))))

Spowoduje to odczytanie zaszyfrowanej zmiennej z zaszyfrowanego pliku i odszyfrowanie jej za pomocą klucza GPG.

Użyj wbudowanego zarządzania hasłami Emacsa: Emacs ma wbudowane funkcje zarządzania hasłami, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie haseł. Możesz użyć funkcji auth-source-pass, aby pobrać hasła z magazynu haseł, takiego jak pass. Oto jak: Zainstaluj pass w swoim systemie, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany.

 1. Utwórz magazyn haseł za pomocą hasła, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 2. Dodaj hasła do magazynu haseł za pomocą pass.
 3. Skonfiguruj Emacsa, aby korzystał z magazynu haseł, dodając następujące elementy do pliku konfiguracyjnego Emacsa:
(require 'auth-source-pass)
(setq auth-sources '(password-store))

Odzyskaj hasła za pomocą auth-source-pass. Na przykład:

(setq smtpmail-auth-credentials
   (list (list "smtp.gmail.com" 587 "myemail@gmail.com" (auth-source-pass-get "smtp.gmail.com" "myemail@gmail.com"))))

pobierze hasło do konta e-mail „myemail@gmail.com” z magazynu haseł i użyje go w smtpmail-auth-credentials.

To tylko kilka sposobów ochrony haseł i innych poufnych informacji w plikach konfiguracyjnych Emacsa. Zawsze należy dbać o ochronę poufnych informacji, zwłaszcza gdy są one przechowywane w zwykłych plikach tekstowych.