Emacs/Usenet

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Gnus, klient poczty i wiadomości dla GNU Emacs, obsługuje również czytanie grup dyskusyjnych Usenet. Oto kroki, aby użyć Usenetu w Gnus:

Skonfiguruj serwery Usenet: Aby skonfigurować serwery Usenet, otwórz plik konfiguracyjny Gnus (zwykle ~/.gnus.el) i dodaj następujący kod:

(setq gnus-select-method
      '(nntp "news.server.com"))

Zastąp „news.server.com” nazwą hosta serwera Usenet, którego chcesz użyć.

Odśwież grupy dyskusyjne: Aby odświeżyć listę dostępnych grup dyskusyjnych, wpisz M-x gnus-group-get-new-news (to jest Meta-x gnus-group-get-new-news, gdzie Meta to zwykle klawisz Alt).

Subskrybuj grupy dyskusyjne: Aby zapisać się do grupy dyskusyjnej, wybierz grupę „nnml” w Gnus i wpisz klawisz G. Gnus zapyta cię o nazwę grupy dyskusyjnej, do której chcesz się zapisać.

Czytaj grupy dyskusyjne: Po zasubskrybowaniu grup dyskusyjnych możesz czytać wiadomości w grupie dyskusyjnej, wybierając grupę dyskusyjną w Gnus i przechodząc do wiadomości, którą chcesz przeczytać. Możesz używać tych samych poleceń nawigacyjnych, których używasz do poczty e-mail w Gnus.

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych: Aby oznaczyć wiadomość jako przeczytaną, przesuń kursor do wiadomości i naciśnij klawisz d. Aby oznaczyć wszystkie wiadomości w grupie jako przeczytane, wpisz klawisz M, a następnie d.

Wyślij wiadomość: Aby wysłać wiadomość do grupy dyskusyjnej, wybierz grupę dyskusyjną w Gnus i wpisz klawisz C. Gnus otworzy nowy bufor, abyś mógł napisać wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość: Aby odpowiedzieć na wiadomość, przesuń kursor do wiadomości i naciśnij klawisz R. Gnus otworzy nowy bufor, abyś mógł napisać odpowiedź.

Kontynuacja wiadomości: Aby wykonać kontynuację wiadomości, przesuń kursor do wiadomości i naciśnij klawisz F. Gnus otworzy nowy bufor, abyś mógł skomponować wiadomość uzupełniającą.

Zapisywanie wiadomości na później: Aby zapisać wiadomość do późniejszego przeczytania, naciśnij klawisz s, gdy wiadomość jest zaznaczona. Wiadomość zostanie zapisana w folderze zapisu Gnus.

Usuwanie wiadomości: Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz k, gdy wiadomość jest zaznaczona. Aby usunąć wszystkie wiadomości z grupy, wpisz klawisz M, a następnie k.

Dzięki tym podstawowym krokom możesz używać Gnusa do czytania grup dyskusyjnych Usenet i zarządzania nimi bezpośrednio z poziomu Emacsa.