Emacs/edytor graficzny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Tryb obrazu to tryb wbudowany w GNU Emacs, który pozwala edytować i manipulować obrazami w interfejsie tekstowym. Oto podstawowe kroki, aby użyć trybu obrazu w GNU Emacs:

Otwórz obraz, który chcesz edytować, wpisując C-x C-f (tj. naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, następnie naciśnij x, a następnie naciśnij f) i wprowadź ścieżkę do pliku.

Po otwarciu obrazu przejdź do trybu obrazu, wpisując M-x picture-mode (tzn. naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, następnie naciśnij x, a następnie wpisz picture-mode).

W trybie obrazu możesz użyć różnych skrótów klawiszowych do edycji obrazu, takich jak:

  • C-c C-c, aby wyjść z trybu obrazu i zapisać zmiany
  • C-c C-k, aby wyjść z trybu obrazu bez zapisywania zmian
  • SPC, aby wybrać region obrazu
  • M-w, aby skopiować wybrany region
  • C-y, aby wkleić skopiowany region
  • M-n i M-p, aby przesunąć kursor odpowiednio w dół iw górę
  • C-t, aby transponować wybrany region

Uwaga: to tylko niektóre z podstawowych skrótów klawiszowych w trybie obrazu. Istnieje wiele innych dostępnych do bardziej zaawansowanej edycji.

Aby wyjść z wbudowanego edytora obrazów Emacsa, możesz wpisać C-x C-s, aby zapisać plik, lub C-x C-c, aby zapisać i wyjść z Emacsa.

Dzięki trybowi obrazu w GNU Emacs możesz edytować i manipulować obrazami bezpośrednio w Emacs. Nie jest tak w pełni funkcjonalny jak dedykowany edytor obrazów, ale może być przydatnym narzędziem do prostych zadań związanych z edycją obrazów.