Emacs/sztuka tekstowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Artist-mode to wbudowany pakiet w GNU Emacs, który umożliwia tworzenie prostych rysunków i diagramów za pomocą edytora tekstu Emacs. Oto krótki przewodnik dotyczący korzystania z trybu artysty:

Włącz tryb artysty: Tryb artysty jest zwykle domyślnie włączony w GNU Emacs. Jeśli nie jest włączona, możesz ją włączyć, uruchamiając polecenie „M-x artist-mode”.

Wejdź w tryb artysty: Po włączeniu trybu artysty wejdź w tryb artysty, uruchamiając polecenie „M-x artist-mode”. Spowoduje to przełączenie bufora Emacsa w tryb artysty i wyświetlenie monitu w minibuforze.

Rozpocznij rysowanie: Aby rozpocząć rysowanie, użyj następujących skrótów klawiszowych:

 • C-c C-c — przełączanie między trybem rysowania i edycji
 • C-c C-z - Cofnij poprzednie pociągnięcie
 • C-c C-u — wyczyść rysunek
 • C-c C-l - Narysuj linię prostą
 • C-c C-f - Narysuj wypełniony prostokąt
 • C-c C-r - Narysuj prostokąt
 • C-c C-e - Narysuj elipsę
 • C-c C-a - Narysuj łuk
 • C-c C-s - Narysuj krzywą splajnu
 • C-c C-p - Narysuj wielokąt
 • C-c C-t — Wstaw tekst

Użyj klawiszy strzałek, aby przesuwać kursor, a spacji lub przycisku myszy, aby rysować.

Zapisz rysunek: Po ukończeniu rysunku zapisz go, uruchamiając polecenie „M-x artist-save-buffer”. Spowoduje to wyświetlenie monitu o podanie nazwy pliku i lokalizacji w celu zapisania rysunku jako pliku graficznego ASCII.

Wyjdź z trybu artysty: Aby wyjść z trybu artysty, ponownie uruchom polecenie „M-x artist-mode”.

Oto podstawowe kroki korzystania z trybu artysty w GNU Emacs. Tryb artysty zawiera również wiele innych funkcji, takich jak niestandardowe skróty klawiszowe, obsługa kolorów i funkcja kopiowania/wklejania. Możesz dowiedzieć się więcej o tych funkcjach w dokumentacji Emacsa.