FTP/Bezpieczeństwo FTP

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< FTP

W tej sekcji omówimy bezpieczeństwo FTP, w tym luki w zabezpieczeniach i zagrożenia, środki bezpieczeństwa, najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania serwerów i klientów FTP oraz konfigurację zapory FTP.

Luki i zagrożenia FTP[edytuj]

FTP jest podatny na kilka zagrożeń bezpieczeństwa, w tym:

 • Podsłuchiwanie: osoby atakujące mogą przechwytywać ruch FTP i przeglądać poufne informacje, w tym nazwy użytkowników, hasła i zawartość plików.
 • Manipulowanie danymi: osoby atakujące mogą modyfikować przesyłane pliki, wstrzykiwać złośliwy kod lub tworzyć fałszywe pliki na serwerze.
 • Fałszowanie: osoby atakujące mogą podszywać się pod legalnego użytkownika lub serwer, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do plików lub wykonać złośliwy kod.
 • Ataki Brute Force: Atakujący mogą próbować odgadnąć lub brutalnie wymusić nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp.

Środki bezpieczeństwa FTP[edytuj]

Aby zabezpieczyć FTP, można wdrożyć kilka środków bezpieczeństwa, w tym:

 • Szyfrowanie: Aby zapobiec podsłuchiwaniu, FTP można zabezpieczyć za pomocą szyfrowania SSL/TLS, które szyfruje dane przesyłane między klientem a serwerem.
 • Kontrola dostępu: Mechanizmy kontroli dostępu, takie jak hasła, nazwy użytkowników i uprawnienia, mogą służyć do ograniczania dostępu do serwera FTP i jego zasobów.
 • Zapora ogniowa: Zapora ogniowa może być używana do ograniczania dostępu do serwera FTP tylko do autoryzowanych użytkowników i sieci.
 • Integralność plików: Aby zapobiec manipulowaniu danymi, można zastosować kontrole integralności plików, takie jak wartości skrótu lub podpisy cyfrowe, w celu sprawdzenia, czy przesłane pliki nie zostały zmodyfikowane podczas przesyłania.
 • Dzienniki audytu: Można włączyć dzienniki audytu, aby rejestrować wszystkie działania związane z FTP, w tym próby logowania, przesyłanie plików i wydawane polecenia.

Najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania serwerów i klientów FTP[edytuj]

Aby zapewnić bezpieczeństwo serwerów i klientów FTP, można zastosować kilka najlepszych praktyk, w tym:

 • Używaj silnych haseł: używaj silnych haseł, które są trudne do odgadnięcia lub użycia siły, i egzekwuj zasady dotyczące złożoności haseł.
 • Ogranicz dostęp: ogranicz dostęp do serwera FTP tylko do autoryzowanych użytkowników i sieci oraz ogranicz dostęp do plików na podstawie uprawnień użytkownika.
 • Aktualizuj oprogramowanie: Aktualizuj oprogramowanie serwera FTP i klienta za pomocą najnowszych poprawek i aktualizacji zabezpieczeń.
 • Wyłącz anonimowy FTP: Wyłącz anonimowy FTP, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i wyciekowi danych.
 • Użyj szyfrowania: Użyj szyfrowania, takiego jak SSL/TLS, aby chronić przesyłane dane.
 • Wdrażaj audyty: Wdrażaj audyty w celu śledzenia i monitorowania działań związanych z FTP.

Konfiguracja zapory FTP[edytuj]

Aby zabezpieczyć FTP za pomocą zapory, można zaimplementować kilka reguł zapory w celu ograniczenia dostępu do serwera FTP. Zasady te obejmują:

 • Ogranicz dostęp FTP do określonych adresów IP lub sieci: Ograniczając dostęp FTP do określonych adresów IP lub sieci, możesz zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do serwera FTP.
 • Włącz FTPS lub SFTP: Włącz FTPS lub SFTP, aby szyfrować ruch FTP i chronić go przed podsłuchem.
 • Użyj niestandardowych portów FTP: użyj niestandardowych portów FTP, aby utrudnić atakującym skanowanie w poszukiwaniu i identyfikację serwera FTP.
 • Ogranicz połączenia FTP: ogranicz liczbę jednoczesnych połączeń FTP, aby zapobiec atakom typu „odmowa usługi”.

Ogólnie rzecz biorąc, zabezpieczenie FTP obejmuje wdrożenie szeregu środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu, kontrolę integralności plików, dzienniki audytu i konfigurację zapory. Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami i wdrażając te środki, możesz chronić swój serwer FTP i klientów przed zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach.