FTP/Przesyłanie plików

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< FTP

W tej sekcji omówimy proces przesyłania plików przy użyciu protokołu FTP. Obejmuje to przesyłanie i pobieranie plików, wybieranie trybów przesyłania plików, wznawianie przerwanych transferów plików oraz używanie FTP z wierszem poleceń.

Wysyłanie i pobieranie FTP[edytuj]

Aby przesyłać pliki za pomocą FTP, musisz połączyć się z serwerem FTP za pomocą oprogramowania klienckiego FTP. Po połączeniu możesz przesyłać pliki z komputera lokalnego na serwer lub pobierać pliki z serwera na komputer lokalny.

Przesyłanie plików na serwer zazwyczaj polega na wybraniu plików, które chcesz przesłać z komputera lokalnego, a następnie przeciągnięciu ich do okna eksploratora zdalnego systemu plików klienta FTP. Alternatywnie możesz użyć przycisku przesyłania lub opcji menu klienta FTP.

Pobieranie plików z serwera zwykle polega na wybraniu plików, które chcesz pobrać z okna eksploratora zdalnego systemu plików, a następnie przeciągnięciu ich do okna eksploratora systemu plików na komputerze lokalnym. Alternatywnie możesz użyć przycisku pobierania lub opcji menu klienta FTP.

Tryby przesyłania plików: ASCII i binarny[edytuj]

FTP obsługuje dwa tryby przesyłania plików: ASCII i binarny. Wybór trybu zależy od typu przesyłanego pliku.

Tryb ASCII jest używany do plików tekstowych, takich jak pliki HTML, CSS i JavaScript. W trybie ASCII klient FTP konwertuje znak nowej linii pliku tekstowego, aby był zgodny z konwencją nowej linii platformy docelowej.

Tryb binarny jest używany do plików nietekstowych, takich jak obrazy, pliki audio i wideo. W trybie binarnym klient FTP przesyła plik bajt po bajcie bez żadnej konwersji.

Wznawianie przerwanych transferów plików[edytuj]

W niektórych przypadkach przesyłanie plików może zostać przerwane z powodu problemów z siecią lub z innych powodów. Aby wznowić przerwany transfer plików, możesz użyć polecenia wznowienia klienta FTP.

Polecenie wznowienia umożliwia kontynuowanie przesyłania pliku od miejsca, w którym zostało przerwane, zamiast rozpoczynania przesyłania od początku. Może to być przydatne w przypadku dużych plików, których przesyłanie może zająć dużo czasu.

Używanie FTP z wierszem poleceń[edytuj]

FTP może być również używany z wierszem poleceń, co może być przydatne do automatyzacji przesyłania plików lub wykonywania zaawansowanych zadań. Aby używać FTP z wierszem poleceń, musisz użyć odpowiedniej składni poleceń FTP.

Na przykład, aby połączyć się z serwerem FTP za pomocą wiersza poleceń, możesz użyć następującego polecenia:

nazwa hosta ftp

gdzie „nazwa hosta” to nazwa serwera FTP.

Po nawiązaniu połączenia możesz używać różnych poleceń FTP do poruszania się po strukturze katalogów serwera, wysyłania i pobierania plików oraz wykonywania innych zadań.

Ogólnie rzecz biorąc, FTP jest wszechstronnym i szeroko stosowanym protokołem do przesyłania plików między zdalnymi komputerami. Znając proces przesyłania plików przez FTP, w tym tryby przesyłania plików, wznawianie przerwanych transferów i używanie FTP z wierszem poleceń, możesz wydajnie i skutecznie przesyłać pliki przez sieć.