FTP/Zrozumienie protokołu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< FTP

FTP (File Transfer Protocol) to standardowy protokół sieciowy używany do przesyłania plików między klientem a serwerem przez Internet. Jest to niezawodny i wydajny sposób przesyłania plików i jest szeroko stosowany zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne.

Klient i serwer FTP[edytuj]

FTP obejmuje dwa kluczowe komponenty: klienta FTP i serwer FTP. Klient FTP to program używany do inicjowania przesyłania plików, podczas gdy serwer FTP to program, który odbiera i przechowuje przesyłane pliki.

Klientem FTP może być dowolne oprogramowanie obsługujące protokół FTP, takie jak FileZilla, Cyberduck lub WinSCP. Z drugiej strony oprogramowanie serwera FTP można zainstalować na zdalnym serwerze lub na tej samej maszynie co klienta FTP.

Proces komunikacji FTP[edytuj]

Protokół FTP wykorzystuje architekturę klient-serwer, co oznacza, że klient wysyła żądania do serwera, a serwer odpowiada na te żądania. Komunikacja między klientem a serwerem odbywa się za pośrednictwem połączenia TCP/IP.

Proces komunikacji FTP obejmuje standardowy zestaw kroków:

Klient nawiązuje połączenie z serwerem za pomocą protokołu FTP i przesyła do serwera swoje dane logowania. Jeśli logowanie się powiedzie, klient może rozpocząć wysyłanie poleceń do serwera, takich jak wyświetlanie plików lub przesyłanie plików. Serwer odpowiada na polecenia klienta za pomocą kodów stanu i komunikatów wskazujących na powodzenie lub niepowodzenie polecenia. Po zakończeniu przesyłania plików klient zamyka połączenie z serwerem.

Rodzaje połączeń FTP[edytuj]

FTP obsługuje dwa typy połączeń: aktywne i pasywne. W przypadku aktywnego połączenia klient inicjuje połączenie z serwerem, a serwer przesyła dane z powrotem przez to samo połączenie. W połączeniu pasywnym serwer inicjuje połączenie z klientem, a klient przesyła dane z powrotem przez nowe połączenie.

Wybór typu połączenia zależy od konfiguracji sieci i ustawień zapory. Ogólnie rzecz biorąc, tryb pasywny jest bardziej niezawodny i łatwiejszy w konfiguracji.

Polecenia i odpowiedzi FTP[edytuj]

FTP używa zestawu poleceń do kontrolowania procesu przesyłania plików. Niektóre typowe polecenia FTP obejmują:

 • USER: Wysyła nazwę użytkownika do serwera w celu uwierzytelnienia.
 • PASS: Wysyła hasło do serwera w celu uwierzytelnienia.
 • LIST: Wyświetla listę plików i katalogów na serwerze.
 • RETR: Pobiera plik z serwera.
 • STOR: Wysyła plik do serwera.
 • QUIT: Zamyka połączenie z serwerem.

Każdemu poleceniu FTP towarzyszy odpowiedź z serwera, która zawiera kod statusu i komunikat. Kod stanu wskazuje, czy polecenie zostało wykonane pomyślnie, czy nie, a komunikat zawiera dodatkowe informacje o stanie. Najczęstsze kody statusu to:

 • 200: Polecenie OK.
 • 331: Nazwa użytkownika w porządku, potrzebne hasło.
 • 530: Nie zalogowany.
 • 550: Nie znaleziono pliku lub odmowa uprawnień.
 • 226: Zamykanie połączenia danych, przesyłanie pliku powiodło się.

Ogólnie rzecz biorąc, FTP jest niezawodnym i szeroko stosowanym protokołem do przesyłania plików przez Internet. Zrozumienie protokołu FTP i jego procesu komunikacji, typów połączeń oraz poleceń i odpowiedzi jest niezbędne do wydajnego przesyłania plików.