Fizyka dla gimnazjum

75% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Podręcznik
Fizyka dla gimnazjum

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum. Pierwotna wersja tego podręcznika była umieszczona w serwisie „Wolne podręczniki”, ale w 2013 roku została przeniesiona za zgodą twórców portalu do projektu Wikibooks.

Wersja do druku i do ściągania jako pdf.

< Okładka podręcznika

Wstęp[edytuj]

 1. Fizyka we współczesnym świecie

Fizyka – nauka doświadczalna[edytuj]

 1. Rola doświadczenia w fizyce
 2. Wielkości fizyczne
  1. ich jednostki
  2. jak je mierzyć (długość, powierzchnia, objętość, czas, masa, gęstość,temperatura)
  3. Wielkości wektorowe i skalarne
 3. Niepewność pomiaru
 4. Graficzna prezentacja wyników pomiaru: tabele, wykresy etc

Opis ruchu (I)[edytuj]

 1. Względność ruchu, układ odniesienia
 2. Opis ruchu w układzie współrzędnych
  1. położenie
  2. tor
  3. przemieszczenie
  4. droga
 3. Prędkość
  1. prędkość średnia
  2. prędkość chwilowa

Opis ruchu (II)[edytuj]

 1. Ruch jednostajny
  1. prędkość
  2. droga
 2. Ruch jednostajnie zmienny
  1. Przyspieszenie
  2. prędkość w ruchu j.p. i j. o.
  3. droga w ruchu j.p i j.o.

Siły[edytuj]

 1. Przykłady sił
  1. siła grawitacji
  2. siła sprężystości
  3. siły elektrostatyczne i magnetostatyczne
 2. Skutki działania sił
 3. Składanie sił, siła jako wektor
 4. Masa i ciężar
 5. Gęstość substancji
 6. I zasada dynamiki
 7. II zasada dynamiki
 8. III zasada dynamiki
 9. Pęd, zasada zachowania pędu
 10. Siły oporu
  1. opór aerodynamiczny
  2. tarcie

Praca, Moc, Energia[edytuj]

 1. Praca
 2. Moc
 3. Energia mechaniczna
  1. energia kinetyczna
  2. energia potencjalna
  3. zasada zachowania energii
 4. Inne rodzaje energii i straty energii
 5. Zasada zachowania energii w życiu codziennym

Właściwości i budowa materii[edytuj]

 1. Trzy stany skupienia, przemiany fazowe
 2. Mikroskopowa budowa materii
 3. Związek między energią kinetyczną cząsteczek i temperaturą
 4. Zadania

Zjawiska cieplne[edytuj]

 1. Różne skale temperatury
 2. Energia wewnętrzna, praca, ciepło, pierwsza zasada termodynamiki
 3. Ciepło właściwe
 4. Ciepło przemian fazowych
 5. Rozszerzalność cieplna ciał, budowa termometru
 6. Anomalna rozszerzalność cieplna wody
 7. Konwekcja
 8. Zadania

Hydrostatyka[edytuj]

 1. Ciśnienie
 2. Ciśnienie hydrostatyczne
 3. Prawo Pascala
 4. Ciśnienie atmosferyczne
 5. Siła wyporu

Elektrostatyka[edytuj]

 1. Elektryzowanie się ciał
  1. przez indukcję
  2. przez dotyk
 2. Ładunek elektryczny
 3. Właściwości elektryczne ciał (przewodniki, izolatory)
 4. Prawo Coulomba
 5. Pole elektrostatyczne

Prąd elektryczny[edytuj]

 1. Napięcie i przepływ prądu
 2. Źródła napięcia
 3. Natężenie prądu elektrycznego
 4. Prawo Ohma
  1. Opór elektryczny
  2. Łączenie oporników: szeregowo, równolegle
 5. Praca i moc prądu elektrycznego

Magnetyzm[edytuj]

 1. Przykłady pól magnetycznych: magnesy, Ziemia
 2. Oddziaływanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną
 3. Elektromagnes
 4. Silnik prądu stałego

Drgania i fale[edytuj]

 1. Przykłady drgań, wahadło
 2. Opis drgań
  1. położenie równowagi, amplituda
  2. okres, częstotliwość
 3. Przemiany energii w ruchu drgającym
 4. Opis rozchodzenia się fali
  1. amplituda, okres, częstotliwość
  2. prędkość, długość fali
  3. Fale poprzeczne i podłużne
 5. Fale dźwiękowe
  1. sposób rozchodzenia się fali dźwiękowej
  2. natężenie, barwa, wysokość dźwięku
  3. ultradźwięki, infradźwięki

Optyka[edytuj]

 1. Wstęp
 2. Promienie świetlne, cień, półcień
 3. Odbicie, rozproszenie, załamanie
 4. Całkowite wewnętrzne odbicie, światłowody
 5. Rozszczepienie światła, kolory
 6. Zwierciadła
 7. Soczewki skupiające i rozpraszające
 8. Luneta, Mikroskop, Aparat fotograficzny
 9. Światło jako fala

Zakończenie[edytuj]

 1. Zadania
 2. Krótkie podsumowanie najważniejszych pojęć