Flex i Bison/Kalkulator z dynamicznymi zmiennymi - lekser

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
/* Lex input */
%{
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include "y.tab.h"
  void yyerror(char* );
  int varindex(char* );
%}

%%

[ \t]+ ;
(([0-9]+(\.[0-9]*)?)|([0-9]*\.[0-9]+)) { 
     yylval.dval = atof(yytext); return DOUBLE; }
[-+*/=] { return *yytext; }
"("   { return *yytext; }
")"   { return *yytext; }
[a-z][a-z0-9]* { 
     yylval.ivar = varindex(yytext); return NAME; }
\n   { return *yytext;}
.    { char msg[25];
     sprintf(msg,"%s <%s>","invalid character",yytext);
     yyerror(msg); }

%%

int yywrap(void) 
{
  return 1;
}
Poprzedni rozdział: kalkulator z prostymi zmiennymi
Następny rozdział: Parser