Fortran/Matematyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Operatory matematyczne[edytuj]

Język Fortran posiada specjalną grupę operatorów, które służą tylko do działań matematycznych. Są to m.in.:

operator działanie
+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
** potęgowanie

Oprócz nich, w skład specyfikacji języka Fortran wchodzą także funkcje matematyczne, które zostaną omówione poniżej.

ABS[edytuj]

Oblicza wartość bezwzględną z danej liczby. Przykład użycia:

 program abcd
  real :: x
  x = abs (-0.45)
  print *, "|-0.45|=",x
 end program abcd

ACOS[edytuj]

Jest to instrukcja, obliczająca wartość arcus cosinus dla podanego argumentu. Funkcja zwróci wynik w radianach. Przykład użycia:

 program abc
  real :: x
  x = acos (0.9)
  print *, "arccos(0.9)=",x
 end program abc


dACOS[edytuj]

Jest to instrukcja, obliczająca wartość arcus cosinus z liczby o podwójnej precyzji dla podanego argumentu. Funkcja zwróci wynik o podwójnej precyzji w radianach. Przykład użycia:


 program Dabc
  real (kind=8):: x,a
  a=0.9
  x = dacos (a)
  print *, "arccos(0.9)=",x
 end program Dabc

dACOSd[edytuj]

Jest to instrukcja, obliczająca wartość arcus cosinus z liczby o podwójnej precyzji dla podanego argumentu. Funkcja zwróci wynik o podwójnej precyzji w stopniach. Przykład użycia:


 program Dabcd
  real (kind=8):: x,a
  a=0.9
  x = dacosd (a)
  print *, "arccos(0.9)=",x,stopnie'
 end program Dabcd