GIMP/Wykaz funkcji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Filtry[edytuj]

Filtr jest szczególnego rodzaju narzędziem, służącym do przekształcenia warstwy lub obrazu za pomocą matematycznego algorytmu. W GIMP-ie filtrów używa się w celu osiągnięcia różnorodnych efektów, które omówiono poniżej.

Filtry podzielone są na kilka kategorii:

 • Rozmycie
 • Kolory
 • Szum
 • Wykrywanie krawędzi
 • Uwydatnianie
 • Ogólne
 • Efekty szkła
 • Efekty świetlne
 • Zniekształcenia
 • Artystyczne
 • Odwzorowanie
 • Renderowanie
 • Sieć WWW
 • Animacja
 • Łączenie

Rozmycie[edytuj]

Pikselizacja[edytuj]

Efekt znany z telewizji, kiedy twarz podejrzanej osoby jest zamieniana na zestaw dużych kwadratowych pikseli.

Rozmycie „w ruchu”[edytuj]

Rozmywa obraz w wybranym kierunku, co umożliwia stworzenie wrażenia ruchu: przesunięcia, obrócenia lub przybliżenia.

Rozmycie Gaussa[edytuj]

Rozmycie Gaussa typu IIR działa na każdym pikselu aktywnej warstwy lub zaznaczenia, ustawiając średnią wartość pikseli w promieni ustalonym w oknie dialogowym. Wyższa wartość powoduje większe rozmycie. Rozmycie może działać w jednym kierunku bardziej niż w innym, jeśli kliknie się na przycisk z ikoną łańcucha, tak aby był rozerwany, i zmieniając promień. Gimp obsługuje dwie implementacje Rozmycia Gaussa: IIR i RLE. Obie dają te same rezultaty, każdy z nich może być szybszy w pewnych przypadkach.

Promień rozmycia

Tutaj można ustawić intensywność. Przez zmianę proporcji poziomego i pionowego rozmycia, można otrzymać efekt rozmycia w ruchu. Możesz wybrać jednostkę z rozwijanej listy.

Sposób rozmycia

IIR: IIR to skrot od "Infinite Impulse Response". To rozmycie działa najlepiej dla dużych wartości promienia i dla obrazów, które nie są generowane komputerowo.

RLE: RLE to skrót od run-length encoding. Rozmycie Gaussa RLE jest używane do generowanych komputerowo obrazów, lub tych z dużymi obszarami stałej intensywności.

Rozmycie kafelkowe[edytuj]

To narzędzie jest używane do wygładzenia krawędzi kafelków w obrazach używanych jako tła kafelkowe (ułożone jeden obok drugiego dają jeden obraz bez widocznych granic). Miesza i rozmywa brzegi, które będą obok siebie po złożeniu.

Promień rozmycia

Im większy promień tym bardziej widoczniejsze rozmycie. Przez wybranie Poziome i Pionowe można przekształcać poziome i pionowe krawędzie, aby były składalne.

Typ rozmycia

 • IIR: dla fotografii lub zeskanowanych obrazów.
 • RLE: dla obrazów stworzonych komputerowo.

Rozmycie[edytuj]

Ten prosty filtr rozmycia daje efekt podobny do braku ostrości zdjęcia. Aby dać ten efekt, filtr wylicza średnią wartość aktualnego piksela i pikseli sąsiadujących oraz ustawia aktualny piksel na tę wartość.

Zaletą filtra jest jest szybkość obliczeń, więc nadaje się do dużych obrazów.

Jego wadą jest słabo widoczny efekt na dużych obrazach, ale bardzo wyraźny na małych obrazach.

Selektywne rozmycie Gaussa[edytuj]

W przeciwieństwie do innych filtrów rozmycia, Selektywne Rozmycie Gaussa nie działa na wszystkich pikselach: rozmycie jest stosowane tylko jeśli różnica między wartością piksela a pikseli otaczających jest mniejsza niż wartość Delta. Tak więc kontrasty są zachowane, ponieważ różnica jest duża na granicach kontrastu. Filtr ten jest używany do rozmycia tła, w wyniku czego pierwszy plan jest lepiej widoczny. To daje efekt głębi w obrazie za pomocą jednego polecenia.

Promień rozmycia

Tutaj można ustawić intensywność, w pikselach.

Max. Delta

Tutaj można ustawić maksymalną różnicę (0-255) pomiędzy wartością piksela a wartościami otaczającymi piksel. Powyżej tej Delty, rozmycie nie będzie zastosowane do tego piksela.