Przejdź do zawartości

GNU Octave/Metoda kolejnych nadrelaksacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Metoda kolejnych nadrelaksacji[edytuj]

Metoda kolejnych nadrelaksacji to iteracyjna metoda rozwiązywania przybliżonego równania Laplace'a na stacjonarny rozkład temperatury w ograniczonym obszarze.

Daną mamy kratę rozmiaru , przykładamy znaną, stałą temperaturę na brzegach tej kraty. Jak będzie wyglądał rozkład temperatury wewnątrz kraty po długim czasie? Oznaczmy punkt kratowy w wierszu i-tym i kolumnie j-tej przez . W metodzie kolejnych nadrelaksacji obliczamy iteracyjnie dla wewnętrznych punktów kraty:

gdzie jest pewnym współczynnikiem zależnym od obszaru. Dobre dobranie ma wpływ na szybkość zbieżności algorytmu.

Uwaga. Metoda zaprezentowana poniżej na pewno nie jest najszybszą, ale jest nietrudna w implementacji.

Utożsamimy kratę z wektorem długości utworzonym "wiersz po wierszu". Jedna iteracja algorytmu będzie polegała na mnożeniu przez pewną macierz. Każdemu punktowi kraty odpowiada jeden wiersz tej macierzy:

 1. W wierszu odpowiadającym punktom punktom brzegowym kraty: 1 na przekątnej, pozostałe: 0
 2. W wierszach odpowiadających punktom wewnętrzmym: na przekątnej oraz w czterech innych

kolumnach. Na przykład dla ma postać:

Wykonanie Metody Kolejnych Nadrelakcacji dla kraty 150x150 z temperaturą zadaną na brzegu następująco: 20.0 na jednym brzegu (czerwony), 0.0 na przeciwmym (niebieski), 6.0-8.0 na pozostałych. Obliczenie trwało na komputerze autora (zwykły PC) kilka minut. Wizualizacja zostła wykonana za pomocą IBM OpenDx.

Funkcja tworząca tę macierz dla :

function [Y]=laplasjan2d_sparse(N)
  omega=1/(1+sin(pi/N))
  M=(N^2-4*N+3)*4;
  x=zeros(1,M);
  y=zeros(1,M);
  v=zeros(1,M);
  k=1;
  for (i=1:N)
   for (j=1:N)
     w=N*(i-1)+j;
     if ((i==1) || (i==N) || (j==1) || (j==N))
      x(k)=w; y(k)=w;  v(k)=1; k++;
     else
      x(k)=w; y(k)=w;  v(k)=1-omega; k++;
      x(k)=w; y(k)=w-1; v(k)=omega/4; k++;
      x(k)=w; y(k)=w+1; v(k)=omega/4; k++;
      x(k)=w; y(k)=w-N; v(k)=omega/4; k++;
      x(k)=w; y(k)=w+N; v(k)=omega/4; k++;
     endif;
    endfor;
  endfor;
  Y=sparse(x,y,v,N*N,N*N,0);
endfunction;

Przygotowujemy obliczenia:

#liczba punktów kratowych
N=150;
#tolerancja
epsilon=0.01;
#kolejna relaksacja
Y=laplasjan2d_sparse(N);
#początkowy stan kraty f
f = ...
f=reshape(f,1,N*N);
f=f';

Wykonujemy algorytm kolejnych relaksacji:

do
  g=Y*f;
  err=norm(f-g,2);
  f=g;
until (err<epsilon);
f=reshape(f',N,N);

Przykładowy wynik umieszczony jest na ilustracji obok.