Przejdź do zawartości

GNU Octave/Wartości własne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wartości własne[edytuj]

Obliczyć wartości własne, wektory własne i wielomian charakterystyczny dla zadanej macierzy

Zadajemy macierz i używamy funkcji eig:

octave:138> A=[3 0 3; 2 1 -1; 0 0 2]
A =
  3  0  3
  2  1 -1
  0  0  2

octave:139> [v,m]=eig(A)
v =
  0.00000  0.70711 -0.39057
  1.00000  0.70711 -0.91132
  0.00000  0.00000  0.13019

m =
 1 0 0
 0 3 0
 0 0 2

Obliczyliśmy wektory własne (kolumny macierzy v) i wartości własne (wyrazy na diagonali macierzy m). Sprawdzamy: jeśli -wektor własny o wartości własnej to spełnione musi być równanie , czyli

octave:171> X=v(:,2);
octave:172> k=m(2,2);
octave:173> A*X-k*X
ans =
 0
 0
 0

Wielomian charakterystyczny można obliczyć za pomocą funkcji poly:

octave:176> poly(A)
ans =
  1  -6  11  -6

Obliczając ręcznie mamy .