GTK+/Kalkulator 0.0.1 - gui.hpp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
#include "kalkulator.cpp"

class GUIKalkulator: public Kalkulator
{
 private:
  GtkWidget *mainwindow;
  GtkWidget *vbox;
  GtkWidget *table;
  GtkWidget *entry;
  GtkWidget *button1;
  GtkWidget *button2;
  GtkWidget *button3;
  GtkWidget *button4;
  GtkWidget *button5;
  GtkWidget *button6;
  GtkWidget *button7;
  GtkWidget *button8;
  GtkWidget *button9;
  GtkWidget *button0;
  GtkWidget *buttoncomma;
  GtkWidget *buttonback;
  GtkWidget *buttonclear;
  GtkWidget *buttonadd;
  GtkWidget *buttonsub;
  GtkWidget *buttonmulti;
  GtkWidget *buttondiv;
  GtkWidget *buttonresult;
  GtkWidget *buttonsigned;
  GtkWidget *buttonaddmem;
  GtkWidget *comboreadmem;
  guint combocount;
  GtkWidget *buttonclearmem;
  GtkWidget *menubar;
  GtkWidget *vbox_menu;
  GtkWidget *menuitem_bar_kalkulator;
  GtkWidget *menuitem_bar_about;
  GtkWidget *menu_kalkulator;
  GtkWidget *menu_help;
  GtkWidget *menuitem_close;
  GtkWidget *menuitem_help;
  GtkWidget *dialog;
  PangoFontDescription *pangofont;
  // funkcje zwrotne
  static gboolean delete_event(GtkWidget *widget, GdkEvent *event, gpointer data);
  static void destroy(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_1_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_2_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_3_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_4_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_5_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_6_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_7_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_8_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_9_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_0_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_comma_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_back_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_clear_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_add_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_sub_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_multi_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_div_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_result_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_signed_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_addmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_readmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void btn_clearmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
  static void menu_item_close(GtkMenuItem *menuitem, gpointer data);
  static void menu_item_help(GtkMenuItem *menuitem, gpointer data);
  static gboolean mainwindow_key_press_event(GtkWidget *widget, GdkEventKey *event, gpointer data);
  // obsłuwa wszystkich przycisków numerycznych: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
  void _numeric_btn_clicked_event(btn_id button, GUIKalkulator* gui_kalkulator);
  // obsługa wszytskich przycisków działń: +,-,*,/
  void _calculate_btn_clicked_event(operation_id operation);
  
 public:
  GUIKalkulator();
  ~GUIKalkulator();
  void init(int, char**);
  void build();
  void run();
};