GTK+/Kalkulator 0.0.1 - gui.hpp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1 #include "kalkulator.cpp"
 2 
 3 class GUIKalkulator: public Kalkulator
 4 {
 5  private:
 6   GtkWidget *mainwindow;
 7   GtkWidget *vbox;
 8   GtkWidget *table;
 9   GtkWidget *entry;
10   GtkWidget *button1;
11   GtkWidget *button2;
12   GtkWidget *button3;
13   GtkWidget *button4;
14   GtkWidget *button5;
15   GtkWidget *button6;
16   GtkWidget *button7;
17   GtkWidget *button8;
18   GtkWidget *button9;
19   GtkWidget *button0;
20   GtkWidget *buttoncomma;
21   GtkWidget *buttonback;
22   GtkWidget *buttonclear;
23   GtkWidget *buttonadd;
24   GtkWidget *buttonsub;
25   GtkWidget *buttonmulti;
26   GtkWidget *buttondiv;
27   GtkWidget *buttonresult;
28   GtkWidget *buttonsigned;
29   GtkWidget *buttonaddmem;
30   GtkWidget *comboreadmem;
31   guint combocount;
32   GtkWidget *buttonclearmem;
33   GtkWidget *menubar;
34   GtkWidget *vbox_menu;
35   GtkWidget *menuitem_bar_kalkulator;
36   GtkWidget *menuitem_bar_about;
37   GtkWidget *menu_kalkulator;
38   GtkWidget *menu_help;
39   GtkWidget *menuitem_close;
40   GtkWidget *menuitem_help;
41   GtkWidget *dialog;
42   PangoFontDescription *pangofont;
43   // funkcje zwrotne
44   static gboolean delete_event(GtkWidget *widget, GdkEvent *event, gpointer data);
45   static void destroy(GtkWidget *widget, gpointer data);
46   static void btn_1_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
47   static void btn_2_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
48   static void btn_3_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
49   static void btn_4_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
50   static void btn_5_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
51   static void btn_6_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
52   static void btn_7_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
53   static void btn_8_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
54   static void btn_9_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
55   static void btn_0_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
56   static void btn_comma_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
57   static void btn_back_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
58   static void btn_clear_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
59   static void btn_add_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
60   static void btn_sub_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
61   static void btn_multi_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
62   static void btn_div_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
63   static void btn_result_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
64   static void btn_signed_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
65   static void btn_addmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
66   static void btn_readmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
67   static void btn_clearmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data);
68   static void menu_item_close(GtkMenuItem *menuitem, gpointer data);
69   static void menu_item_help(GtkMenuItem *menuitem, gpointer data);
70   static gboolean mainwindow_key_press_event(GtkWidget *widget, GdkEventKey *event, gpointer data);
71   // obsłuwa wszystkich przycisków numerycznych: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
72   void _numeric_btn_clicked_event(btn_id button, GUIKalkulator* gui_kalkulator);
73   // obsługa wszytskich przycisków działń: +,-,*,/
74   void _calculate_btn_clicked_event(operation_id operation);
75   
76  public:
77   GUIKalkulator();
78   ~GUIKalkulator();
79   void init(int, char**);
80   void build();
81   void run();
82 };