Git/Projekt1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< Git

Rozpoczęcie pracy[edytuj]

zdalny serwer[edytuj]

Zdalny serwer [1][2]

 • tworzymy nowe konto na zdalnym serwerze
 • kopiujemy publiczny klucz ssh (zwykle w ~./ssh) do konta [3]

dostęp przez www[edytuj]

Gitorious[edytuj]

Uwaga: Serwis został zamknięty

Logo Gitorious

Poprzez stronę www naszego konta:

 • zakładamy nowy projekt (projekt na serwerze Gitorious nie odpowiada projektowi gita[4])
 • zakładamy nowe repozytorium

Na stronie pojawiają się informacje o następnych krokach[5]

git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin git@gitorious.org:new_test/new_test.git
git push -u origin master

Gitlab[edytuj]

Jeśli przenieśliśmy projekt z gitoriusa do gitlaba to musimy zmienić adres serwera.

Najpierw usuwamy stary:

git remote rm origin

potem:

git remote set-url origin git@gitlab.com:c_files/mpc_parabolic.git

dostęp przez powłokę[edytuj]

Własny zdalny serwer[edytuj]

opis[6] [7]

Projekt lokalny[edytuj]

Tworzenie nowego projektu[edytuj]

mkdir projekt1  # tworzymy katalog w którym będzie nasze repozytorium plików, możemy nazwać jak chcemy
cd projekt1   # przechodzimy do tego katalogu
# tworzymy plik/i projektu

Wrzucanie do git aktualnego projektu[edytuj]

Załóżmy, że przechowujesz już swój projekt w katalogu projekt1, więc przechodzimy do tego katalogu

cd projekt1

Init[edytuj]

Chcemy teraz, aby git śledził pliki z projektu i pozwalał nam zarządzać wersjami plików, przeglądać historię itp. Musimy więc utworzyć lokalne repozytorium, wewnątrz katalogu projekt1.

git init

Utworzony zostanie ukryty katalog projekt1/.git, w którym git będzie przechowywał wszystkie zmiany, które każemy mu pamiętać.

Sprawdzamy to za pomocą:

ls -a

Pliki[edytuj]

Następnie dodajemy pliki projektu do indeksu (coś jak poczekalnia dla plików)

git add . # dodaje wszystkie pliki
git add nazwa_pliku # dodaje tylko jeden plik

Możemy sprawdzić co się zmieniło:

git status

commit[edytuj]

Na koniec przenosimy pliki z poczekalni od repozytorium

git commit -m 'pierwszy zapis do repo'

Wszystkie te zmiany odbywają się lokalnie (na naszym dysku, pomiędzy katalogiem roboczym projektu a lokalnym repozytorium = podkatalogiem katalogu roboczego)

dodajemy zdalne repozytorium[edytuj]

 git remote add origin git@gitorious.org:my-project-name/my-git-repo.git 

wysyłamy informacje na serwer zdalny[edytuj]

git push -u origin master

Teraz mamy 2 kopie projektu:

 • projekt na dysku (kopia lokalna)
 • projektu na serwerze zdalnym (kopia zdalna)

Dalsza praca[edytuj]

Dalsza praca przebiega wg podstawowego schematu pracy: [8]

 • wprowadzenie zmian w pliku lub plikach
 • dodajemy zmienione pliki: git add
 • zatwierdzamy zmiany: git commit -m [message]
 • wysyłamy zmiany na serwer: git push

Źródła[edytuj]

 1. Git serwer
 2. Comparison of source code hosting facilities - angielska Wikipedia
 3. Creating a new git repository in Gitorious by kosmas
 4. questions: git project vs repository whats the fundamental difference
 5. Getting started with Git and Gitorious by sagarun
 6. Git - setting up a remote repository and doing an initial push by Jamie Hill
 7. Create a new Git Remote Repository from some local files (or local git repository) (by Andrew Waage)
 8. Understanding Git by Charles Duan