Przejdź do zawartości

Git/SCM

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< Git

Przejdź do szablonu

Szablon użyty w Git i Subversion

Podstawowe operacje

[edytuj]

Polecenie

git

svn

Utworzenie repozytorium

git init

svnadmin create repo

Wyświetlenie pliku

git show rev:path/to/file

svn cat url

Dodanie plików do repozytorium

git add .; git commit

svn import file://repo

Co się zmieniło (w stylu svn)

git whatchanged --pretty=oneline

svn log

Inne operacje

[edytuj]

Przydatne Adresy

[edytuj]

http://git.or.cz/course/svn.html


svn git
svn commit git commit
svn add / rm / mv / mkdir git add / rm / mv / mkdir
svn status / log / diff git status / log / diff
svn import git clone
svn update git pull
svn merge git merge / rebase
svn switch git checkout
svn cp <trunk> <tag> git tag
svn cp <trunk> <gałąź> git branch


 • trunk = master
 • lokalne repozytorium jest gałęzią
 • git clone
  • klonuje zdalne repozytorium
  • Wyjątek: zdalny master = lokalny origin
  • ~ svn checkout
 • git pull
  • Pobiera uaktualnienia ze zdalnego repozytorium
  • ~ svn update
 • git push
  • Wysyła obiekty do zdalnego repozytorium
  • ~ svn commit