Przejdź do zawartości

GnuPG/KGpg

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

KGpg to graficzny interfejs użytkownika dla GnuPG, bezpłatnego oprogramowania typu open source do bezpiecznej komunikacji i szyfrowania danych. KGpg pozwala użytkownikom łatwo tworzyć klucze GnuPG i zarządzać nimi, szyfrować i odszyfrowywać pliki oraz podpisywać i weryfikować podpisy cyfrowe.

Oto podstawowe kroki, aby używać KGpg na GNU/Linux:

Zainstaluj KGpg: Możesz zainstalować KGpg za pomocą menedżera pakietów swojej dystrybucji lub uruchamiając następującą komendę w terminalu:

sudo apt-get install kgpg

Wygeneruj klucz GnuPG: Po zainstalowaniu KGpg możesz uruchomić go z menu aplikacji lub uruchamiając polecenie „kgpg” w terminalu. Aby wygenerować nowy klucz, kliknij „Klucze” na pasku menu i wybierz „Generuj parę kluczy”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wprowadzić swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, a także wybierz hasło, aby chronić swój klucz.

Importuj klucze: Jeśli otrzymałeś klucze publiczne od innych użytkowników, możesz zaimportować je do KGpg, klikając „Klucze” i wybierając „Importuj klucz”. Przejdź do lokalizacji pliku klucza i kliknij „OK”.

Szyfruj pliki: Aby zaszyfrować plik za pomocą KGpg, kliknij plik prawym przyciskiem myszy w menedżerze plików i wybierz „Szyfruj”. Wybierz klucz publiczny odbiorcy ze swojego pęku kluczy i wprowadź nazwę zaszyfrowanego pliku.

Odszyfruj pliki: Aby odszyfrować plik za pomocą KGpg, kliknij prawym przyciskiem myszy zaszyfrowany plik w menedżerze plików i wybierz „Odszyfruj”. Wprowadź hasło po wyświetleniu monitu, a odszyfrowany plik zostanie zapisany z oryginalną nazwą pliku.

Podpisuj i weryfikuj podpisy: KGpg umożliwia również podpisywanie plików Twoim kluczem prywatnym i weryfikowanie podpisów przy użyciu klucza publicznego nadawcy. Aby podpisać plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Podpisz”. Aby zweryfikować podpis, kliknij prawym przyciskiem myszy podpisany plik i wybierz „Zweryfikuj podpis”.

Otóż ​​to! Dzięki KGpg możesz łatwo zarządzać swoimi kluczami GnuPG i zabezpieczyć swoją komunikację i dane w systemie GNU/Linux.