Gry karciane/Kierki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
« Gry karciane
Gry karciane

Kierki
»

Kierki lub rzadziej Czarna Dama - to gra dziewiętnastowieczna, której nazwa wzięła się od koloru kart - które są w grze punktowane. Istnieje kilkanaście znanych wersji tej gry. Celem jest zdobycie jak najmniejszej ilości punktów poprzez unikanie zebrania kart punktowanych lub zdobycie wszystkich punktowanych kart. Kierki to cała grupa popularnych gier.


Gracze Gracze[edytuj]

Gra w karty dla 4 osób w wersji podstawowej. Istnieją modyfikacje pozwalające grać 3-7 osób.

Talia Talia[edytuj]

Pełna standardowa talia kart (52 karty).

W zależności od ilości graczy można zmniejszać liczbę kart:

Liczba graczy
(kart w lewie)
Usunięte karty Liczba kart w rozdaniu
3 dwójka trefl (2 ♣) po 17
4 - po 13
5 dwie dwójki po 10
6 i 7 trzy dwójki (2♦, 2♠, 2♣) po 8 (ostatnia karta odkładana)

Usuwając dwójki - nie można usuwać dwójki kier: 2♥.

Zasady Zasady[edytuj]

Przed rozpoczęciem gry warto ustalić, które z tych przepisów mają być stosowane.

Rozgrywkę rozpoczyna się od osoby siedzącej po lewej od rozdającego. Nie ma koloru atutowego - lecz istnieje obowiązek dorzucania do koloru, aż do wykończenia - wtenczas gracz rzuca wybraną przez siebie inną nie zabronioną w rozdaniu kartę - ogłaszając, że skończył mu się kolor. Nie ma także obowiązku przebijania starszą kartą w kolorze wyjścia. Jednak lewa zbierane są zarówno po kolorze jak i po starszeństwie kart. Gracz który wziął pierwszą lewę rozpoczyna kolejną rundę rzucając wybraną przez siebie kartę itd.

Najważniejszą regułą jest nie branie punktowanych kart oraz unikanie brania lew. Starszeństwo kart liczone jest od Asa do 2.

Kierki zwykłe[edytuj]

Jedna partia kierek 4 osobowych składa się z 6 rozdań. W każdym z nich inne karty są punktowane. Wygrywa osoba mająca najmniej punktów.

Kierki zwykłe, dla 4 i więcej osób.
Rozdanie Zadanie Punktacja karna
1 nie brać lew każda wzięta lewa - 20 pkt.
2 nie brać kier każda wzięta karta kier - 20 pkt.
3 nie brać dam każda wzięta dama - 60 pkt.
4 nie brać chłopców każdy wzięty król lub walet - 30 pkt.
5 nie brać króla kier wzięty król kier - 150 pkt.
dodatkowo zakaz wychodzenia w kiery jeśli ma się inne karty w zależności od przyjętego wariantu;
- posiadacz K♥ musi (lub nie) go rzucić przy pierwszej okazji
6 nie brać ostatniej lewy
lub wariant 2 ostatnich lew
wzięcie ostatniej lewy - 150 pkt.
lub wzięcie 2 ostatnich lew - po 75 pkt.
7 rozdanie opcjonalne
zwane rozbójnikiem
wszystkie poprzednie ograniczenia naraz tzn.
punkty karne za wzięcie lewa oraz kart punktowanych sumują się.
Kierki zwykłe, dla 3 osób.
Rozdanie Zadanie Punktacja karna
1 nie brać lew każda wzięta lewa - 15 pkt.
2 nie brać kier każda wzięta karta kier - 20 pkt.
3 nie brać dam każda wzięta dama - 60 pkt.
4 nie brać chłopców każdy wzięty król lub walet - 30 pkt.
5 nie brać króla kier wzięty król kier - 140 pkt.
dodatkowo zakaz wychodzenia w kiery jeśli ma się inne karty w zależności od przyjętego wariantu;
- posiadacz K♥ musi (lub nie) go rzucić przy pierwszej okazji
6 nie brać ostatniej lewy
lub wariant 2 ostatnich lew
wzięcie ostatniej lewy - 140 pkt.
lub wzięcie 2 ostatnich lew - po 70 pkt.

Loteryjka[edytuj]

Punkty zdobywane za punktowane karty są punktami ujemnymi. Loteryjki umożliwiają zmniejszenie deficytu. Rozpoczynający grę ma obowiązek wyłożyć na stół jakąś ósemkę. Jeśli takiej nie posiada obowiązek rozpoczęcia gry przechodzi na następnego gracza itd. Po wyłożeniu ósemki gracze wykładają kolejno, zgodnie z ruchem zegara, każdy po jednej karcie. W taki sposób aby na 8 gracze dokładali kolejne karty do koloru - to jest 7 lub 9 tego samego koloru, a do nich następnie 6 i 10 tego samego koloru co ósemka. W każdej chwili po rozpoczęciu gry - w trakcie swojej kolejki gracz posiadający inną ósemkę może ją wyłożyć na stół - by potem wykładać do niej kolejne karty. Gracz nie mogący położyć żadnej karty - traci kolejkę. Wygrywa ten kto wyzbędzie się wszystkich kart. Wygrywający loteryjkę otrzymuje 800 punktów dodatnich, drugi 500 punktów dodatnich. Loteryjkę można rozegrać raz lub podzielić na 4 rozdania - odpowiednio zmniejszając czterokrotnie liczbę punktów dodatnich w każdej loteryjce - tak aby podstawowe wartości zostały nie zmienione.

Wariant 2: Kierki punktowe[edytuj]

Zachowane są zasady gry standardowej, jednakże naliczana jest inna punktacja karna za zebrane Kiery:

 • As - 1 pkt.
 • 2 do 10 - jak nominał
 • Walet - 11 pkt.
 • Dama - 12 pkt.
 • Król - 13 pkt.

Wariant 3: Czarna Dama[edytuj]

Zachowane są zasady gry standardowej, oraz dodatkowej karty Damy pik D♠, której wartość karna wynosi 13 pkt. oraz której właściciel ma obowiązek rzucić ją przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Wariant 4: Kierki greckie[edytuj]

Wariant ten spotykany jest w grze komputerowej znanej z elementu platformy systemu operacyjnego Windows.

Po pierwszym rozdaniu gracze wybierają 3 karty i zakryte podają graczowi po swojej lewej stronie. Punktacja karna jest połączonym systemem punktacji poprzednich wariantów (Kierki punktowe oraz Czarna Dama), tzn. punkty karne otrzymywane są za zebranie w lewie kart, odpowiednio:

 • As♥ - 1 pkt.
 • 2♥ do 10♥ - jak nominał
 • Walet J♥ - 11 pkt.
 • Dama D♥' - 12 pkt.
 • Król K♥ - 13 pkt.
 • Dama D♠ - 13 pkt.