Przejdź do zawartości

HTML/Formularze

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Formularze służą do przekazywania informacji skryptom (o nich inny podręcznik).

Ramy formularza[edytuj]

Cały formularz obiega znacznik form.

<form method="post" action=""></form>

Method to metoda przekazywania informacji (post lub get).

Różnice między GET a POST[edytuj]

Podstawowymi różnicami między dwoma sposobami przesyłania danych z formularza są:

 • metoda GET przesyła dane w adresie strony, po znaku ?. Action wskazuje na adres strony, która się otworzy po wysłaniu formularza,
 • metoda POST przesyła dane w sposób niezauważalny dla zwykłego użytkownika.

Stosowanie GET a POST[edytuj]

W języku PHP te dwie metody są używane w dwóch różnych miejscach:

 • metoda GET służy do wysyłania danych na serwer,
 • metoda POST służy do wstawiania danych do bazy, np. MySQL.

input[edytuj]

<input> jest znacznikiem wstawiającym pole do formularza. Przyjmuje następujące argumenty:

 • name - określa nazwę pola (np. przesyłaną do skryptów PHP)
 • maxlength - określa maksymalną liczbę znaków jaką można wpisać do tego pola
 • autocomplete - w przypadku podania wartości "off" przeglądarka nie będzie wyświetlać podpowiedzi utworzonych z wcześniejszych wartości wpisanych do pola
 • type - ustala typ pola formularza. Wartości jakie może przyjmować to pole są przedstawione poniżej.

Atrybut type może przyjmować następujące wartości

 • type="text" - pole tekstowe
 • type="password" - co wyżej jednak zamiast liter pojawiają się gwiazdki lub kółka (w zależności od przeglądarki
 • type="checkbox" - pole wyboru, kwadrat, który można zaznaczać i odznaczać
 • type="submit" - przycisk, wysyłający dane formularza.
 • type="button" - przycisk, wygląda jak wyżej, ale nie wysyła formularza.

Label[edytuj]

Znacznikiem <label></label> określa się nazwę pola formularza. Dzięki temu znacznikowi gdy np. wpiszemy:

<label>Podaj imię<input type="text"></label>

To klikając na podaj imię zostanie uaktywnione pole tekstowe input.