HTML/Nowe elementy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Nazwa Opis Kod Przykład Uwagi
SECTION
ARTICLE <article>...</article>
ASSIDE <aside>...</aside>
HEADER <header>...</header>
FOOTER <footer>...</footer>
NAV <nav>...</nav>
FIGURE <figure>...</figure>
FIGCAPTION <figure>

<figcaption>...</figcaption> </figure>

MAIN <main>...</main>
MARK ...
TIME

WBR Przełamuje tekst w takich znacznikach jak <pre>...</pre> ...
DATALIST
<input list="identyfikator">
<datalist id="identyfikator">
	<option value="wartość1">
	<option value="wartość2">
	...
</datalist>
PROGRESS nieokreślony stopień ukończenia, pasek postępu
<progress>alternatywa</progress>
METER Pasek wyniku
<meter value="współczynnik">alternatywa</meter>
DETAILS Panel domyślnie zamknięty
<details>
	<summary>nagłówek</summary>
	...
</details>
SUMMARY Panel domyślnie otwarty
<details open>
	<summary>nagłówek</summary>
	...
</details>
VIDEO Osadzanie wideo
<video>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 1" type='format 1'>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 2" type='format 2'>
	(...)
	Treść alternatywna
</video>
AUDIO osadzanie audio
<audio>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 1" type='format 1'>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 2" type='format 2'>
	(...)
	Treść alternatywna
</audio>
TRACK Dodaje napisy do filmu
<video>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 1" type='format 1'>
	<source src="lokalizacja pliku w formacie 2" type='format 2'>
	(...)
	<track src="napisy.vtt" default>
	(...)
	Treść alternatywna
</video>