HTML/Nowy Doctype w HTML5

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Przykładowa strona HTML5:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>WikiBooks</title>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <h1>Jakiś nagłówek</h1>
</body>
</html>

Uproszczona strona HTML5:

<!DOCTYPE html>
<title>WikiBooks</title>
<meta charset="utf-8">

<h1>Jakiś nagłówek</h1>