Przejdź do zawartości

Hello World w konsoli

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Qt jako biblioteka wieloplatformowa nie ogranicza możliwości do tworzenia aplikacji dla systemów ze środowiskiem graficznym. Obsługa konsoli z użyciem biblioteki Qt jest równie prosta jak przy użyciu samego C++.


C++

[edytuj]

Dla porównania zobaczmy program napisany tylko przy użyciu samego C++:

#include <iostream>

using namespace std;
 
int main ()
{
  cout << "Hello World!" << endl;
  return 0;
}

QT

[edytuj]

Aplikacja konsolowa (bez GUI)

[edytuj]
#include <QTextStream>

int main() {
 QTextStream(stdout) << "Hello, world!" << Qt::endl;
 return 0;
}


Kompilacja[1] z linii poleceń konsoli ( CLI)


cd ~/your_project_folder/
qmake -project
qmake
make

Plik wykonywalny (program) będzie miał taką nazwę jak katalog więc uruchomienie programu:

./your_project_folder


GUI

[edytuj]

Teraz zobaczmy przykładowy program przy użyciu biblioteki Qt:

#include <QCoreApplication>
#include <QTimer>
#include <QTextStream>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication app(argc, argv);
  QTextStream qWrite(stdout);

  qWrite << "Hello World!\n";

  QTimer::singleShot(1000, &app, SLOT(quit()));

  return app.exec();
}

Zaczynając od początku, by nie pominąć tych co dopiero zaczynają programować. W trzech pierwszych wierszach naszego programu załączamy potrzebne nam biblioteki, są to odpowiednio QCoreApplication - rdzeń naszej aplikacji, QTimer - obsługa liczników, QTextStream - bufor wejścia/wyjścia.

Kolejna linia QCoreApplication app(argc, argv); odpowiada za deklarację naszej aplikacji.

Po zadeklarowaniu aplikacji musimy zdefiniować bufor wydruku, odpowiada za to linia QTextStream qWrite(stdout);.

Kolejnie wyświetlamy już nasz tekst "Hello World!"

Przedostatnia linia odpowiada za zamknięci buforu po upływie 1 sekundy.

Ostatnim krokiem jest wykonanie naszej aplikacji.

 1. wiki.qt : Getting Started on the Commandline